Gemiddeld ligt de vaccinatiegraad in Nederland ruim boven de 90 procent. Maar er zijn ook gemeenten waar amper de helft van de kinderen is ingeënt, zoals in Neder-Betuwe. Inwoner Pieter Slagboom: "Wij hoeven alleen maar in de Heere te geloven."

Eind vorige maand meldde het RIVM nog hoopvol dat de daling van de vaccinatiegraad was gestabiliseerd. Het landelijk gemiddelde komt hiermee boven de 92 procent uit. Dat is nog wel ruim onder de norm van 95 procent die de WHO hanteert. Een hoopvol signaal, maar ondertussen zijn er gemeenten die met veel lagere cijfers te kampen hebben. Voornamelijk dorpen in de christelijke biblebelt, maar ook plekken waar het antroposofische gedachtegoed hoogtij viert scoren een stuk lager dan het landelijke gemiddelde. De kans op uitbraken van ziekten als mazelen, polio en rodehond is hier dan ook een reëel gevaar.

Vaccinatiegraad 51 procent in Neder-Betuwe

Pieter Slagboom woont al sinds jaar en dag in het dorp Opheusden, onderdeel van de gemeente Neder-Betuwe. Het is traditiegetrouw de plek waar de minste kinderen worden ingeënt. De vaccinatiegraad komt hier nauwelijks boven de 51 procent uit.

Slagboom koos er voor om zijn vijf kinderen niet in te enten. "Wij geloven dat de Heere alles geschapen heeft en over alles bestuurt en alles onderhoudt. Zo bestuurt hij ook als er een ziekte komt en hier willen wij niet op vooruit lopen."

Bekijk op deze kaart de vaccinatiegraad per gemeente:

'Gods wegen zijn hoger dan die van de mens'

Overigens kun je dit volgens hem niet rechtstreeks uit het christelijk geloof herleiden. "De Bijbel is geen spoorboekje, waarin een simpel "ja of nee" staat over vaccineren, maar het gaat wel om een soort geloofsvertrouwen. Gods wegen zijn hoger dan die van de mens. Het enige wat wij moeten doen is in Hem geloven."

In zijn gemeente heeft Slagboom meerdere uitbraken van ernstige ziekten meegemaakt. Toch heeft dit zijn standpunt over vaccineren niet veranderd. "Zonde en ziekte zijn er door de mens gekomen. Maar de Heere heeft overal weet van en alles heeft een doel. En het aardse leven is eindig, het gaat uiteindelijk om het eeuwige hiernamaals."

Pieter Slagboom: "De Bijbel is geen spoorboekje voor vaccineren, maar wel een kompas."

Voorlichtingsavond met de staatssecretaris

Pieter Slagboom is tevens voorzitter van de Nederlandse Patiëntenfederatie in Neder-Betuwe. In die rol organiseerde hij een voorlichtingsavond over het thema vaccineren waar staatssecretaris Paul Blokhuis aanwezig was.

"Dit was een buitengewoon geslaagde avond waar heel waardig met elkaar van gedachten werd gewisseld. Ik vind het essentieel dat ouders over de juiste informatie beslissen alvorens ze hun keuze maken."

'Abortus staan we wél toe'

Ook is de inwoner van Neder-Betuwe niet vatbaar voor het argument dat jonge baby's -die nog niet gevaccineerd kunnen worden vanwege hun jonge leeftijd- in gevaar worden gebracht door het besluit van ouders die hun kind niet willen vaccineren. "Dan denk ik dat er hele andere zaken als eerste moeten worden aangepakt. Denk aan het feit dat we in Nederland abortus toestaan, daarmee breng je ook een hele hoop jonge kinderen in gevaar. En dat staan we in dit land dus wel toe. Pak dat dan eerst aan, voor je hierover begint."

Overigens vindt hij niet dat kinderen die polio of mazelen krijgen hier niet zelf schuld aan hebben. "Het is niet aan die persoon zelf te wijten dat hij ziek wordt, wel aan de mensheid in zijn geheel. Die heeft ervoor gezorgd dat er nare zaken zijn zoals pijn, verdriet en ziekten bestaan."

'Verplichten is tegen Grondwet'

De Duitse regering besloot deze week nog om de inenting tegen mazelen verplicht te stellen. Ook in andere Europese landen heeft de politiek hier toe besloten. In Nederland is het kabinet nog niet zover, maar wordt de roep om scherpere maatregelen wel steeds luider. Slagboom is hier fel op tegen. "Ik ben mordicus tegen iedere vorm van verplichten. In Nederland is in de Grondwet vastgelegd dat men gewetensbezwaren mag hebben. Het gaat hier om een persoonlijke afweging waar de overheid niet in mag treden."

Groot is zijn teleurstelling dan ook dat ook christelijke partijen in de Tweede Kamer een draai lijken te hebben gemaakt op dit onderwerp. "Dat is echt een trendbreuk, dat zelfs een christelijke partij als de ChristenUnie de mogelijkheid open laat om vaccineren uiteindelijk verplicht te stellen. Dat heeft mij en vele christenen behoorlijk verbaasd."

Bekijk hier de tv-reportage over dit onderwerp