Hoogwater in Nederland lijkt tegenwoordig heel goed beheersbaar. In 1995 dreigden nog grote delen van Brabant en Limburg onder water te lopen, maar inmiddels schrikken we niet meer van hoge waterstanden zoals afgelopen week. Het water in onze rivieren zorgt zelfs voor optimisme. In ieder geval bij Peter Glas, watergraaf voor waterschap De Dommel en voormalig voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hij noemt zichzelf ‘wateroptimist’.

Hij zegt onder andere: "Al duizend jaar passen wij ons leven en werken steeds weer aan aan het klimaat. Met vallen en opstaan. Vroeger pas ná een overstroming of na een mislukte oogst door hitte en droogte. Maar steeds vaker zijn we de problemen vóór. We maken ruimte voor de rivier, we bouwen aan onze kust en aan onze dijken, we investeren in beekdalen en waterbergingen."

Peter Glas is vandaag de Optimist!

Optimist Peter Glas bij Radio EenVandaag

Meer optimisme nodig? Alle Optimisten zijn HIER terug te vinden.