Ouderen willen inspraak in de sociaal- economische raad, de SER. Ze vinden dat ze gehoord moeten worden over de afspraken die gemaakt gaan worden over hun pensioenen, waarschijnlijk al na de verkiezingen. Nu hebben gepensioneerden geen plek in de raad.

Dit moet veranderen, stelt de koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) in een ingezonden brief vandaag. voorzitter Joep Schouten van de KNVG schrijft in een open brief vandaag dat ze een permanente vertegenwoordiging willen “of althans minstens in een aantal belangrijke SER-commissies”. De KNVG zou zo’n 3 miljoen gepensioneerden vertegenwoordigen.  

Wat is de SER?

Het overlegorgaan wordt in 1950 opgericht met het idee dat behalve de overheid, ook het bedrijfsleven een actieve rol moest spelen bij sociale en economische thema’s. Een van de belangrijkste taken van de raad is het adviseren van de regering en het parlement op sociaal-economisch terrein; gevraagd en ongevraagd. Het streven van de SER is dat de adviezen unaniem zijn, zo is de draagvlak het grootst.

Drie groepen bezitten 33 zetels in de raad: de werkgevers(11), werknemers(11) en de kroonleden(11). Werknemers worden vertegenwoordigd door de belangrijkste vakbonden, die een of meerdere zetels in de raad hebben. Hetzelfde geldt voor VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. De kroonleden, onafhankelijke deskundigen, worden benoemd door de regering. Een benoeming is telkens voor een periode van 2 jaar.

SER: oudere kan stem al laten horen

Het idee is dat de leden een afspiegeling vormen van sociaal-economisch Nederland. De discussie over die afspiegeling wordt dan ook vaker gevoerd. Zo werd in 2010 een debat gevoerd over de vertegenwoordiging van de ZZP’er in de SER. Dit heeft geresulteerd in een zetel voor zelfstandigen via vakbond FNV en VNO-NCW.

De SER laat weten dat er al geluisterd wordt naar ouderen en gepensioneerden. Via dialoogsessies en in een overleg met de voorzitter in de commissie Pensioenen. “Daarnaast is het voor de ouderen mogelijk om via werkgevers- en werknemersorganisaties hun stem te laten horen. Naar wij vernomen hebben heeft ook de staatssecretaris diverse keren met de ouderen gesproken,” aldus de SER in een reactie aan EenVandaag. 

Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen vindt de oproep gepensioneerden geen plek horen te krijgen in de raad. “Straks gaan zich ook partijen melden die op basis van geslacht of etniciteit een afvaardiging willen. Daar kun je niet aan beginnen,” stelt Wilthagen.

Vanavond in EenVandaag Joep Schouten van de KNVG en hoogleraar arbeidsmarkt van de Universiteit Tilburg, Ton Wilthagen.  

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.