Het Vlinderhuis, het opvanghuis van StopLoverboys.nu in Alphen aan den Rijn, ligt onder vuur. Er wordt gesproken over wantoestanden, gebrek aan professionaliteit en er zou daarnaast onduidelijkheid bestaan over geld. Het is niet de eerste keer dat er klachten zijn over het opvanghuis.

Twee jaar geleden stelden de SP, VVD en D66 al Kamervragen aan staatssecretaris Van Rijn. Er zou toen geen sprake zijn van strafbare feiten en er waren geen aangiftes bij de politie bekend. Het Vlinderhuis staat niet onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg of Gezondheidszorg. Wel is er goed contact met de wijkagent, die af en toe meekijkt. 

EenVandaag spreekt met oprichtster Anita de Wit van het Vlinderhuis, die nu vijf loverboyslachtoffers langdurig opvangt in een huiselijke setting. Ook spreken we met SP-Kamerlid Nine Kooiman die opnieuw kamervragen heeft gesteld over het gebrek aan controle over de kwaliteit van de geboden zorg in het Vlinderhuis.