Een kopje koffie drinken met een gedetineerde, sinds een paar weken kan dat in het Bajescafé van vrouwengevangenis Ter Peel. Voor de dames die het café runnen, is het een manier om terug te gaan naar het 'gewone' leven.