In 1989 vielen de regimes van de Oostbloklanden als dominostenen om. In rap tempo volgden Polen, Hongarije, de DDR, Bulgarije en de overige landen elkaar op. Dit betekende de val van het communisme in Europa. Nu in de Arabische wereld dit domino-effect ook optreedt rijst de vraag: wat zal de Arabische lente uiteindelijk opleveren?

De revolutie begon in Polen, waar een grote vakbond met behulp van stakingen en onderhandelingen een einde wist te maken aan het communisme. De voormalige Oostbloklanden werden vervolgens democratieën met een markteconomie. Zal de revolutie in de Arabische landen de bevolking ook vrijheid en democratie brengen? In EenVandaag een terugblik op de revolutie in Oost-Europa en een vergelijking met de Arabische revolutie.