De Maastrichtse burgemeester Leers stelde zondag dat hij naast het kopen en bezitten van wiet, nu ook de productie en levering van de softdrug wil gedogen. Hoe denkt het TweeVandaag Opinie Panel hierover? Hier staat de uitslag van onze enquête.

Burgemeester Leers van Maastricht wil dat niet alleen het kopen en het in bezit hebben van softdrugs gedoogd wordt, maar ook het produceren en leveren ervan. Dat heeft Leers zondag laten weten, vooruitlopend op een grote wietconferentie met de gemeenteraden van alle buurgemeenten van Maastricht in april.Het gedogen van de wietteelt moet volgens Leers wel gepaard gaan met een strenge controle op de te produceren hoeveelheden en de kwaliteit van de wiet. De productie gedogen betekent volgens hem winst op twee fronten: de teelt wordt grotendeels uit de illegaliteit en dus uit de criminaliteit gehaald. En de politie is niet veel tijd en menskracht meer kwijt aan de voortdurende klopjachten op telers, aldus Leers.Het is Leers er vooral om te doen de criminaliteit terug te dringen. Drugs kun je, net zo min als alcohol, uitbannen, vindt hij. Dat is vechten tegen de bierkaai en daarom zal op den duur ook Europa het drugsbeleid moeten liberaliseren. Nederland kan dat niet alleen. Het huidige beleid in Nederland bevordert de criminaliteit, vindt Leers.Nu mogen zeer beperkte hoeveelheden drugs wel door de voordeur de coffeeshops uit, maar er voor de bevoorrading door de achterdeur niet in en dat slaat volgens de burgemeester nergens op. Leers wil de mogelijkheden voor die levering verruimen, om op die manier de criminaliteit terug te dringen. Dat kan door de wietteelt door de overheid te laten reguleren, denkt Leers. Bovendien kan de overheid zo toezicht houden op het THC-gehalte, het werkzame deel van de wiet. Dat mag niet te hoog zijn. Ook wil Leers dat coffeeshops meer in voorraad mogen hebben dan nu het geval is, om zodoende de illegale shops waar kilo's tegelijk verkocht worden, terug te dringen.Als coffeeshops meer in voorraad mogen hebben en de productie en levering wordt gedoogd, is de angel uit de criminaliteit gehaald, redeneert Leers. Maar hij waarschuwt wel dat Nederland dit niet alleen kan: ook de buurlanden moeten dit beleid gaan volgen, anders komt de halve aardbol hier drugs kopen.Hij hoopt de buurgemeenten van dit voorstel te kunnen overtuigen, zodat Maastricht en buurgemeenten samen een signaal aan Den Haag en Brussel kunnen afgeven: gedoog en controleer de wietteelt, maar dan wel zowel in Nederland als in België en Duitsland. Zolang er geen gezamenlijk gedoogbeleid is met België en vooral Duitsland, vindt de burgemeester dat Nederland keihard tegen drugsoverlast moet optreden.