Boze Zeeuwen blokkeren de verdieping van de Westerschelde en dat zorgt voor kopzorgen in Nederland en België. De twee landen zijn het eens over het verdiepen van de Westerschelde om vrachtschepen toegang te geven tot de haven van Antwerpen. Nederland verplicht zich dit jaar een begin te maken met die zogeheten derde verdieping. Praktisch betekent het dat een aantal Zeeuwse boeren een deel van hun land moeten prijsgeven, dat gaat via een ingewikkelde onteigeningsprocedure. Land teruggeven aan de zee, zo zien de Zeeuwen dat. En dus komen ze in verzet.

Ontpolderen zint Zeeuwen niet