De storm is gaan liggen en er wordt op sommige plaatsen al water gespuid, maar de hoogwatersituatie in Noord-Nederland blijft zorgwekkend en in Friesland zelfs kritiek.

In Groningen zijn vrijdagochtend honderden bewoners van dorpen langs het Eemskanaal gedwongen geëvacueerd wegens een lekkende dijk. En het hoogwater zorgde in Grou zelfs voor een dijkdoorbraak, waardoor een eilandje blank is komen te staan.

De hoogwatersituatie houdt nog dit weekeinde aan. EenVandaag brengt een reportage over de situatie in Noord-Nederland vanaf de grond en vanuit de lucht en maakt een samenvatting van het regionale nieuws. Hieronder alvast enkele foto's:

Met man en macht wordt er gewerkt aan de doorweekte dijk bij het Groningse Woltersum.

Enorme zandzakken moeten de woonhuizen in Zwijndrecht beschermen tegen het wassende water.

In het Groningse dorp Ten Boer worden geëvacueerde bewoners van de polder opgevangen in een sporthal.

Een eenzame wandelaar loopt op de pier van Harlingen. Op de Noordzee woedt een noordwesterstorm die voor hoog water langs de kust zorgt.