SIRE lanceert vandaag een nieuwe campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor natuurlijk jongensgedrag zoals ravotten, stoeien en druk doen. Dit gedrag zou in de huidige maatschappij worden onderdrukt. De campagne zorgt voor de nodige ophef. 

Jongens worden volgens SIRE teveel afgeremd in de huidige maatschappij en zouden daardoor minder presteren.

Kritiek

Er kwam veel kritiek van mensen die stellen dat SIRE zo jongens teveel in een hoekje duwt en aan stereotypering doet. Want er zijn ook jongens die niet van ravotten houden, én er zijn meisjes die wél van ravotten houden.

Columniste Asha ten Broeke wijst op onderzoeken waaruit blijkt dat jongens lijden onder dat soort stereotypen. Bijvoorbeeld onder het vooroordeel dat jongens lastig en druk zijn.

Onverwoestbare spijkerbroek

Als onderdeel van de campagne wordt er door SIRE een 'onverwoestbare spijkerbroek' gelanceerd, en de vraag is of deze broek ook beschikbaar is voor meisjes die zich kunnen identificeren met die jongensachtige kenmerken:

Overgevoeligheid

Journalist Chris Klomp is juist enthousiast over de campagne en schaart zich achter de groep mensen die zegt dat de discussie naar aanleiding van de campagne van SIRE kenmerkend is voor de overgevoeligheid.  

Bewegingsvrijheid van het kind

Over de rol van ouders wordt al decennia gesproken. Uit Brits onderzoek is gebleken dat de bewegingsvrijheid van kinderen de afgelopen honderd jaar enorm is afgenomen. En uit een onderzoek in Nederland uit 2009 bleek dat de leeftijd waarop kinderen zonder begeleiding de straat op mogen, in 25 jaar is toegenomen van 6,5 tot 9 jaar oud.