Hoe help je een land dat volledig in puin ligt? Dat met twee zware aardbevingen te kampen had en waar naschokken nog aan de orde van de dag zijn. Oftewel; hoe help je Nepal? 

Ruim 21 miljoen verzamelden de hulporganisaties in ons land maar wordt dat geld ook goed besteed? Journalist Nina van Raay is in Nepal om uit te zoeken hoe het momenteel gaat met de hulpverlening door NGO’s en de overheid. En Henk Meyerink van Cordaid is net terug uit Nepal.