Hoogst ongebruikelijk is het, een minister die zich persoonlijk mengt in een lokale kwestie. Maar in de zaak-Beernink, waar EenVandaag vorig jaar uitgebreid aandacht aan besteedde, heeft minister Ronald Plasterk een moreel appèl op de gemeente Hengelo gedaan. 

"Ik realiseer mij dat het hier een lokale aangelegenheid betreft waar ik niet bevoegd ben en het is om die reden dat ik u nadrukkelijk voorstel het initiatief te nemen om, in overleg met alle andere betrokken partijen, een oplossing te zoeken die voor alle partijen bevredigend is en tot een win-winsituatie kan leiden. Daarbij kan wellicht rekening worden gehouden met de mate van verwijtbaarheid van afzonderlijke partijen aan de ontstane situatie."

Dit schrijft de minister van Binnenlandse Zaken aan burgemeester Sander Schelberg en de Hengelose wethouders al in mei van dit jaar, maar opmerkelijk genoeg bereikt de brief dan alleen de burgemeester. 

Schelberg vindt het niet nodig om de brief verder rond te sturen, omdat de kwestie volgens hem al is gesloten en de brief geen ander licht geeft op de zaak

Dit heeft tot grote verontwaardiging geleid bij verschillende raadsleden, die menen dat de burgemeester hen wèl over de brief had moeten informeren.

Waar gaat het over?

Pal naast het woonhuis van Anne en Bert Beernink is in 2002 een kinderdagcentrum gebouwd voor kinderen met een meervoudige verstandelijke beperking. De achtertuin van hun woning grenst aan de speeltuin van het kinderdagcentrum. Maar de geluidshinder is niet het enige probleem. Achteraf blijkt dat de gemeente Hengelo heeft gesjoemeld met de bestemmingsplannen. Er was haast bij want de subsidiestromen liepen af en moesten op het laatste moment nog binnen gehaald worden. Onderliggende documenten waarop bouwplannen en wijzigingen van bestemmingsplannen zijn gebaseerd, zijn verdwenen. En dat is in strijd met de archiefwet, want een gemeente is altijd verplicht de dossiers twintig jaar te bewaren. 

Rationeel versus moreel

De gemeente Hengelo geeft toe dat er fouten zijn gemaakt maar de zaak is inmiddels onherroepelijk geworden. "Er is geen enkele rationele reden voor de gemeente om bij te dragen aan de koop van dat pand", zegt Schelberg gisteren in de Volkskrant.

Oplossing

Dat mag dan wel zo zijn, "maar er is ook zoiets als morele verantwoordelijkheid voor de inwoners van je stad", aldus voormalig wethouder van GroenLinks, Henk Nijhof in de uitzending van EenVandaag. 

Inmiddels is de WOZ-waarde van het huis met vier ton gedaald. 

De familie zit klem: “We kunnen niet weg omdat ons huis onverkoopbaar is.” 

Leo Janssen van Lokaal Hengelo vindt dat de gemeente Hengelo de Beerninks moet uitkopen voor het bedrag waar het woonhuis oorspronkelijk voor is getaxeerd. Het gekochte pand kan de gemeente dan weer doorverkopen aan het kinderdagcentrum zodat de daar geplaatste kinderen meer leefruimte krijgen. "Dit is een schandvlek die moet worden uitgewist."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.