Spermabanken hebben in het verleden grove fouten gemaakt bij anonieme donaties. De banken hebben veel donorkinderen valse persoonsgegevens over de donor verstrekt. Ook hebben ze vrouwen ten onrechte beloofd dat ze meerdere kinderen van dezelfde donor zouden krijgen.

Daarnaast konden mannen jarenlang doneren en hiermee vele nakomelingen verwekken. Dat vertelt Hans van Hooff van Fiom vanavond in de uitzending van EenVandaag. ,,De vrouwen zijn niet verkeerd voorgelicht, ze zijn besodemieterd.'' 

De misstanden komen nu aan het licht door de DNA-databank van Fiom, een organisatie voor afstammingsvraagstukken. Via deze databank kunnen anonieme donoren en donorkinderen na het doen van een DNA-test elkaar opsporen. Nu is onomstotelijk vast komen te staan dat er veel gerommeld is en slordig is omgesprongen met sperma en persoonsgegevens van donoren.

Misleiding

Hans van Hooff, projectleider bij Fiom, zegt dat vrouwen in de jaren 80 en 90 zijn 'besodemieterd door de spermabanken'. Hij onderzoekt momenteel 110 donorbroers en -zussen. Zij willen weten of ze daadwerkelijk zijn verwekt met het zaad van dezelfde donor. In bijna driekwart van de tot nu toe onderzochte gevallen blijkt dit niet zo te zijn. Namelijk 24 van de 34 kinderen hebben niet dezelfde donor, zoals hen wel altijd is voorgehouden.  

De fouten vonden plaats voor de wet in 2004 een einde maakte aan anoniem donorschap. Nu moeten de gegevens van de donor zijn opgeslagen zodat het kind zijn afkomst kan achterhalen.

1 man 200, donorkinderen

EenVandaag spreekt onder andere met donorkind Henrik en zijn moeder. Ze ontvingen een paspoort met valse donorgegevens van de spermakliniek. Henrik spoorde later via de DNA-databank wel zijn echte donorvader op. Deze man, die aan een vorm van autisme lijdt, heeft 17 jaar lang gedoneerd en daarbij naar eigen zeggen 200 kinderen verwekt. Dat deed hij onder meer bij Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht. Deze kliniek sloot de deuren in 2008 maar het sperma uit deze kliniek wordt nog altijd in 14 ziekenhuizen en klinieken gebruikt.

Heeft u zelf slechte ervaring met spermabanken? Meldt het de redactie. Mail naar [email protected]

Wie informatie wil over de DNA-databank kan terecht op de website van Fiom.