Het kabinet moet fors meer geld uittrekken om te voorkomen dat mensen met een laag inkomen in financiële problemen komen. Dat zegt de Commissie sociaal minimum in een rapport dat vandaag is gepresenteerd.

De commissie adviseert een verhoging van het minimumloon en de bijstand en eventueel ook de huurtoeslag. Om armoede bij kinderen tegen te gaan moet de kinderbijslag of het kindgebonden budget omhoog. Dat kost ongeveer 6 miljard euro. Het rapport 'Een zeker bestaan; naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum' is vandaag aangeboden aan minister Carola Schouten (CU) voor Armoedebeleid.

Mee kunnen doen aan de maatschappij

De adviescommissie is door het kabinet ingesteld na een bijna Kamerbreed aangenomen motie om vast te stellen wat precies het bestaansminimum is. Hoeveel hebben mensen nodig om goed mee te kunnen doen in de maatschappij? Die vraag is relevant: de inflatie stijgt, de energieprijzen zijn hoog en veel mensen zijn afhankelijk van de voedselbank.

Extra geld is nodig, schrijft de adviescommissie, om mensen financiële bestaanszekerheid te geven. En dat gaat dan niet alleen om het voorzien in elementaire levensbehoeften, zoals wonen en boodschappen, maar ook om maatschappelijke participatie, zoals lid zijn van een sportvereniging.

Bekijk hier de tv-reportage.

Problemen in gezinnen met armoede

De commissie heeft voor haar rapport ook gesproken met mensen die een inkomen rond het sociaal minimum hebben.Voorzitter Godfried Engbersen was onder de indruk van hun verhalen. "Dan zie je het onzekere bestaan. Mensen sluiten zich af, doen niet meer en dan zie je allerlei problemen ontstaan", ziet voorzitter Engbersen. "Opgroeien in een arm gezin gaat ten koste van leerprestaties en prestaties in de toekomst."

"Het afgelopen decennia heeft het thema 'bestaanszekerheid' minder aandacht gekregen. We hebben sterk ingezet op werk, werk, werk. Het vraagstuk van bestaanszekerheid raakt aan het thema inkomen, maar we zien ook op de woningmarkt dat sommige mensen geen woning kunnen krijgen. We zien het op de arbeidsmarkt, die is flexibel geworden. We zien het in het onderwijs, de ongelijke kansen. We zien het in gezondheidszorg. Dit kabinet probeert een maatregelen te nemen om de vloer in het bestaan te verstevigen. Het essentiële is dat het sociale zekerheidsstelsel, de basisvoorziening, dat we dat gaan versterken."

Altijd bezig met geldstress

Als het kabinet niets doet, komen mensen met een laag inkomen de komende jaren 100 tot 500 euro per maand tekort, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en de woonplaats. En financiële stress kan tot lichamelijke en mentale klachten leiden.

Een van de leden van de Commissie sociaal minimum is Soler Berk. Hij weet wat het is om in armoede op te groeien en welk effect dat op kinderen heeft. "Je neemt ook de stress over van je ouders, je maakt je ook druk over je ouders. Ze zijn altijd bezig met geldstress, met overleven. Dit is ook waarom het sociaal minimum omhoog moet: er is natuurlijk een verschil tussen overleven en leven. En ze waren dus aan het overleven."

Bekijk ook

6 miljard

Met de voorstellen die de commissie doet is jaarlijks 6 miljard euro gemoeid. Een aanzienlijk bedrag, zegt commissielid Berk, maar het levert ook veel op.

"Je moet er rekening mee houden dat als je dit doet, de impact aan de andere kant beter wordt: op mentaal welzijn, gezondheid, kansengelijkheid en activatie van mensen."

Armoedebeleid Wageningen

Het armoedebeleid verschilt per gemeente. Wageningen kent diverse regelingen, waaronder eentje voor de aanschaf van digitale middelen. "We kwamen er tijdens corona achter dat er in heel veel huishoudens nog geen digitaal middel was", zegt wethouder Guido van Vulpen, "geen notebook of geen laptop en dan kan je in deze maatschappij tegenwoordig niet meer meedoen. De gemeenteraad heeft daar extra geld voor beschikbaar gesteld."

Het uitgangspunt van de gemeente Wageningen is 'wat hebben mensen nodig om maatschappelijk mee te kunnen doen'. "Niet allen voeding en geld om boodschappen te kunnen doen en om de huur te betalen, maar een keer naar een knutselles, een dansles", zegt Vulpen. "Gewoon net iets meer, want als je alleen maar kunt overleven, alleen maar genoeg hebt om te eten en te slapen, dan sta je buiten de maatschappij."

Bekijk ook

Schouten: simpeler stelsel nodig

Minister Schouten zegt in een eerste reactie op het rapport van de Commissie sociaal minimum dat 'het een stuk lastiger is geworden om armoede te bestrijden door de fors gestegen prijzen, maar dat daardoor ook nog noodzakelijker is geworden'. "De aanbevelingen van dit rapport betrekken we bij de besluitvorming voor volgend jaar. Daarnaast moeten we ook structureler kijken hoe we kunnen zorgen voor meer bestaanszekerheid."

"Daarvoor is een simpeler stelsel nodig dat meer zekerheden biedt", zegt Schouten. "Zodat mensen de weg weten te vinden naar de regelingen die er zijn." In september komt de Commissie sociaal minimum nog met een tweede rapport. Dat gaat over een andere inrichting van het sociale zekerheidsstelsel. In het najaar reageert het kabinet inhoudelijk op het rapport.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.