De Nationale Politie moet jaarlijks miljoenen loonsanctie betalen voor het niet juist omgaan met zieke agenten. Het aantal sancties dat door het UWV aan de politie wordt opgelegd is ruim verdubbeld sinds 2013. Dat blijkt uit cijfers in handen van EenVandaag.

Het UWV legt een loonsanctie op als na twee jaar ziekte blijkt dat een werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft gedaan of het dossier niet op orde heeft. Hierdoor moet de politieorganisatie ook in het derde ziektejaar loon betalen in plaats van dat het UWV dit betaalt.

Ruime verdubbeling aantal opgelegde loonsancties

In 2013 werden er 63 loonsancties aan de politie opgelegd, in 2016 waren dat er al 165. Dat is een ruime verdubbeling in drie jaar tijd. Tot en met september 2017 stond de teller op 130 loonsancties. De politie schat dat ze jaarlijks tussen de twee en vier miljoen euro aan loonsancties betaalt. In de periode vanaf 2013 tot en met september 2017 kreeg de politie ruim 600 loonsancties opgelegd. 

Vakbonden: ziektebeleid politie faalt, weinig vertrouwen dat het verbetert

De grootste politievakbonden NPB en ACP vinden het schandalig dat sinds de oprichting van de Nationale Politie, nu vijf jaar geleden, het ziektebeleid nog steeds niet op orde is. Voorzitter Jan Struijs (NPB) in EenVandaag: “Het wordt tijd dat die boel een keer op orde komt. Miljoenen aan sancties, dat is hartstikke veel geld waarmee ik hele goeie initiatieven kan verzinnen om mensen echt goed mee te ondersteunen.”  Gerrit van de Kamp, voorzitter van de ACP, vindt de situatie ‘onverteerbaar’. Van de Kamp: “Deze miljoenenboete is het directe gevolg van nalatigheid van de politie. Het is onvoorstelbaar dat de politie er al die tijd niet in is geslaagd te voldoen aan de wettelijke eisen voor ziektebeleid, eisen waaraan iedere werkgever moet voldoen.” Het vertrouwen dat het nog goed komt is weg, aldus Van de Kamp: “Onze achterban heeft er geen vertrouwen meer in dat deze werkgever dit nog kan oplossen.”

Politie: dossiers niet op orde, werken aan verbetering

De politie erkent dat het ziektebeleid tekort is geschoten de afgelopen jaren. Leonard Kok van de korpsleiding: “De sancties zijn de afgelopen jaren gestegen. Dat komt onder andere omdat er bij de reorganisatie zaken administratief niet goed zijn gegaan. Daardoor hadden wij dossiers niet op orde.” Maar een loonsanctie zou niet per se betekenen dat er geen of onvoldoende aandacht is geweest voor de verzuimende medewerker. Ook de politiecultuur zou bijdragen aan het aantal opgelegde sancties. Leidinggevenden zouden zo betrokken zijn bij de zieke medewerker, dat ze daardoor de wettelijke route die gevolgd moet worden achterwege laten. Kok: “De politie heeft een enorme neiging om mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden. Dat betekent dat we soms te weinig inzetten op re-integratie. Dat krijgen we dat op deze manier terug van het UWV. Daar leren wij van.” Inmiddels zijn allerlei maatregelen genomen om het aantal loonsancties terug te dringen, zo stelt Kok: “Ik heb er het volste vertrouwen in dat we het beter gaan doen.” Maar 4 miljoen euro loonsanctie moet wel in perspectief gezien worden, aldus de korpsleiding. Het gaat bij dit bedrag om 0,1% van de totale personele kosten van vier miljard euro, aldus de politie. 

Uit onze uitzending van 7 september 2017 blijkt dat de politie probeert van kritische agenten af te komen door ze een psychiatrisch stempel te geven. Kijk de reportage hieronder terug.

Politie duwt kritische agenten ziektewet in
update
clock 04-01-2018 01:00

Tweede Kamerlid Van Raak (SP) stelt vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid over de slechte omgang van de politie met zieken:

1. Waarom houdt de politieorganisatie zich niet aan de afspraken op het moment dat agenten ziek worden en hulp nodig hebben? 

2. Begrijpt u dat agenten het gebrek aan aandacht en re-integratie zien als een gebrek aan waardering voor hun werk?

3. Begrijpt u dat de slechte omgang met zieke collega’s het vertrouwen van agenten in de Nationale Politie verder doet afnemen?

4. Onderkent u het probleem dat de roosters steeds moeilijker worden gevuld en veel agenten in hun werk worden overvraagd? 

5. Klopt het dat het moeilijk vullen van de roosters een reden is dat agenten soms langer moeten doorwerken dan wenselijk is?

6. Waarom zijn de administratie en de dossiers van zieke werknemers bij de Nationale Politie nog altijd niet op orde? 

7. Erkent u dat de politievakbonden weinig vertrouwen meer hebben dat de problemen rondom ziekte en roosters worden opgelost? 

8. Begrijpt u dat de slechte omgang met zieke agenten voor nieuwe collega’s geen aanmoediging is om bij de politie te blijven?

9. Begrijpt u dat de berichten over de slechte behandeling van agenten jonge mensen niet aanmoedigt om zelf bij de politie te gaan? 

10 Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat de Nationale Politie vanaf nu nog boetes krijgt van het UWV?

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.