Op dit moment krijgen 167.000 jongeren die gehandicapt of chronisch ziek zijn een zogenaamde wajong-uitkering. De toestroom in de wajong is in vier jaar tijd met 17% gestegen (CBS), terwijl het aantal uitkeringsgerechtigden juist is gedaald. Het kabinet wil dat meer wajongers aan het werk gaan. Maar veel werkgevers zijn huiverig om deze mensen in dienst te nemen. Hoe krijg je meer wajongers aan het werk?