Na de aanslagen in Parijs, is er weer volop aandacht voor radicale moslims in Europa. Ook Mahmoud Tighadouini ontwikkelde extreme islamitische ideeën in zijn jeugd.

Dit speelde rond 9/11. Maar hij kwam tot inkeer en is gederadicaliseerd nadat hij ernstig ziek werd. Nu probeert hij radicaliserende jongeren (terug) op het rechte pad te brengen.

Hij pleit ervoor moslimjongeren weerbaar te maken. 'Er zijn lieden die hen benaderen met een waarheid die niet de waarheid is. Jongeren zijn makkelijk te overtuigen, want hun kennis is beperkt.'