Sommige wetten kunnen vervelende bijeffecten hebben voor mensen die ermee te maken krijgen. De toeslagenaffaire is daar een voorbeeld van. Maar ook bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA gaat het soms mis. Jos Theunissen weet daar alles van.

Theunissen vecht al jaren tegen de, in zijn ogen, te lage WIA-uitkering. Met hulp van de Tweede Kamer hoopt Theunissen nu gelijk te krijgen. "Het is meer dan alleen maar geld. Ik wens niemand toe wat mij gebeurd is. Niemand."

Ziek

Zijn strijd begint in september 2015, als zijn arbeidscontract aan een hogeschool wordt beëindigd. Hij vraagt een WW-uitkering aan, die tot zijn verbazing pas 2 maanden later wordt uitbetaald.

Vervolgens wordt Theunissen ziek en belandt 2 jaar later in de WIA. WIA staat voor 'Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen' en is bedoeld voor mensen die door ziekte niet of minder kunnen werken. Of mensen die door ziekte niet hun oude loon verdienen.

Uitkering blijft hetzelfde

Als je in de WIA terechtkomt kijkt het UWV naar wat je verdiende in het jaar voordat je ziek werd. Theunissens uitkering werd dus berekend op basis van 11 maanden inkomen in plaats van 12. Hij loopt daardoor jaarlijks ongeveer 6.000 euro mis.

Hij tekent bezwaar aan bij het UWV, hij schakelt de Landelijke Cliëntenraad in, en benadert Tweede Kamerleden. Als dat geen effect heeft, stapt hij naar de rechter. Die erkent dat deze regel een negatief effect heeft, maar 'dat het de taak van de wetgever is om een dergelijk (mogelijk onbedoeld) effect teniet te doen'. Er verandert dus niets aan de hoogte van zijn uitkering.

Lees ook

'Doe iets!'

Theunissen put hoop uit de uitkomsten van het onderzoek naar de toeslagenaffaire: "Ik ben op zoek naar rechtvaardigheid. Dus toen het verhaal van de kindertoeslagaffaire ging spelen, dacht ik 'Hallo, lieve vrienden, er is nog een kindertoeslagaffaire. Ik heb het de WIA-affaire genoemd."

Wederom schreef hij allerlei Tweede Kamerleden aan. "Help me nou eindelijk eens en niet alleen mij, want er zijn nog heel veel andere mensen die geholpen willen worden. Doe nou iets!"

Wet aanpassen

PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk spreekt van 'puur onrecht'. Hij vindt dat de wet op dit punt aangepast moet worden.

"Dit gaat over een inkomen waar je echt op denkt te hebben, maar niet krijgt. Dit gaat over de toekomst van je eigen leven en hoe je dat moet kunnen voortzetten en dat niet kan doen. Dat is puur onrecht, als je dat wordt ontnomen."

Bekijk hier de tv-reportage over dit onderwerp.

Niet duidelijk hoeveel mensen

De Tweede Kamer heeft morgen een overleg met minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van Dijk gaat de kwestie daar aan de orde stellen. Het ministerie zegt tegen EenVandaag dat het probleem bij hen bekend is. "We kijken ernaar en werken aan mogelijke oplossingen, maar die zijn niet eenvoudig te vinden."

Het is onduidelijk hoeveel mensen in hetzelfde schuitje zitten als Jos Theunissen. EenVandaag deed navraag bij het UWV en de Sociale Verzekeringsbank, maar niemand kan vertellen hoeveel mensen het betreft. Het kabinet inventariseert, naar aanleiding van de toeslagenaffaire, welke mogelijke hardheden er in wet- en regelgeving en in de uitvoering ervan bestaan die mensen in de knel kunnen brengen.

Politiek commentator Joost Vullings over deze zaak

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.