In Nederland leven zo'n zesduizend Kopten, dat zijn uit Egypte afkomstige christenen. Vanavond begint voor hen het kerstfeest...

Maar het wordt een gespannen kerst sinds de bloedige aanslag op een Koptische Kerk in Alexandrië op Nieuwjaarsdag. Die aanslag ging gepaard met bedreigingen op het internet, en daarom worden de 7 Koptische kerken in Nederland beveiligd. Treurig zo aan de vooravond van het orthodox-christelijke feest, maar de Kopten, die al eeuwen een christelijke minderheid vormen in een moslimwereld zijn niet meteen uit het veld geslagen.....