Het zou veel beter zijn om tieners tot 14 jaar op de basisschool te houden, dat blijkt uit onderzoek van onderwijskundige Marie-Christine Opdenakker. Jongens, migrantenkinderen en laatbloeiers zouden hier vooral van profiteren.

Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen vaker een laag schooladvies in groep acht van de basisschool. Ook ontwikkelen de hersens van jongens zich langzamer dan die van meisjes. De ontwikkeling van kinderen loopt dus niet gelijk en daarom zou het opdelen naar niveau pas op 14-jarige leeftijd moeten gebeuren.

Vroege selectie zoals in Nederland is oneerlijk voor leerlingen volgens Opdenakker. Door de kinderen langer een basisopleiding te geven, hebben ze de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen. Dit zou ongelijkheid tegengaan. 

We spreken hier onder andere over met onderwijsdeskundige Frank Hoogeboom en gaan op bezoek bij het Tienercollege in Gorkum, waar innovatief onderwijs gegeven wordt aan 10 tot 14-jarigen.