Het kabinet neemt nog geen besluit over de vraag of we de zomer- of wintertijd moeten instellen als standaardtijd. Half september zei premier Rutte dat er binnen vijf of zes weken een keuze zou worden gemaakt. Dat moment is nu gekomen, maar een definitief besluit is niet op korte termijn te verwachten.

Het kabinet heeft dan ook nog even de tijd. De Europese Commissie heeft in een persbericht aangegeven dat elk land uiterlijk op 31 maart 2019 moet laten weten wat de keuze is. "Om een soepele overgang mogelijk te maken, moet volgens het voorstel van de Commissie elke lidstaat vóór april 2019 laten weten of hij permanent voor zomer- of wintertijd kiest. Dat moet gebeuren op grond van onderling overleg en eventuele raadplegingen en beoordelingen op nationaal en Europees niveau."

'Politiek heeft er nooit over nagedacht'

Volgens politiek commentator Joost Vullings is het niet vreemd dat er nu nog geen besluit wordt genomen. "De politiek zit enorm met deze kwestie in de maag. Ze hadden er nog nooit over nagedacht: de klok verzetten was iets dat we gewoon deden. Geen enkele partij had er dan ook een standpunt over."

Om die reden moet er nu veel informatie worden ingewonnen. "Nederlanders moeten worden geconsulteerd, er moet samenspraak komen met andere landen... Dat moet allemaal nog op gang komen. Dat kunnen ze ook doen, want er zit dus geen grote tijdsdruk op."

reactie

Bij een rondgang langs verschillende politieke partijen blijkt dat er geen duidelijke voorkeur is over het overstappen op een permanente zomer- of wintertijd. Sommige partijen hebben een duidelijk standpunt, anderen (nog) niet.

Klaas Dijkhoff (VVD):

"Dat hebben we niet in de fractie gepeild. Je moet in ieder geval niet iets anders gaan doen dan je buurlanden. Zelf ben ik een avondmens, maar ik heb nu ook een kleine dochter, dus maakt het me niet meer uit. Als het donker is en ik kan slapen, dan doe ik dat."

 

Ronald van Raak (SP):

"Ik vind het wel een goede vraag om aan de mensen voor te leggen, het is een beetje een gevoelskwestie. Ik zou het wel aardig vinden om daar nou eens een referendum over te houden."

 

Henk Krol (50PLUS):

"Ik weet niet wat de ouderen daar van vinden. Volgens mij denken ze precies hetzelfde als jongeren: de één is voor, de ander is tegen. 

Geen duidelijke voorkeur in Nederland

Uit onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat er onder de bevolking geen duidelijke voorkeur is over de overstap op zomer- of wintertijd. Een derde (36%) vindt dat de zomertijd moet worden ingesteld en een bijna exact even grote groep (37%) vindt juist dat we de wintertijd moeten hanteren. "Dat is de standaardtijd; de zomertijd is er later bij bedacht dus die moet weer verdwijnen", is dan het meest gehoorde argument.

De rest van de deelnemers weet niet welke tijd er moet komen, of het maakt ze niet uit. Zij zeggen dat experts het moeten bepalen. 

Lees meer:

reactie

Gert-Jan Segers (ChristenUnie):

"Ik denk dat we langzamerhand, Europees en nationaal, toe moeten naar een consensus. Het is wel handig om dezelfde tijd te hebben als andere landen. Dat wordt de grote zoektocht."

 

Attje Kuiken (PvdA):

"De zomer- of wintertijd blijkt ineens een heel belangrijk onderwerp te zijn. Ik weet niet of het nou de grootste prioriteit van de Europese Commissie is. Laten we het vooral houden zoals het is. Lange, zwoele zomeravonden en 's ochtends niet al te laat licht, in het kader van de verkeersveiligheid."

 

Frank Wassenberg (PvdD):

"Als het aan ons ligt gaan we naar de natuurlijke tijd. Dat is de wintertijd."

Verantwoordelijkheid bij Binnenlandse Zaken

Volgens Vullings moest er eerst nog veel worden uitgezocht, voordat er praktisch naar de kwestie kon worden gekeken. "Ze wisten in Den Haag eerst niet eens welk ministerie hierover ging. Dat bleek het ministerie van Binnenlandse Zaken te zijn."

Op dat ministerie zijn ze nu druk bezig met het inwinnen van informatie. "Ze zijn bezig met het organiseren van 'expert meetings' met verschillende belangenclubs." Ook tussen die groepen kan een verschil van mening zitten, vertelt Joost Vullings. "Chronobiologen, die hier verstand van hebben, zeggen dat de wintertijd de natuurtijd is. Zij pleiten ervoor om die in te stellen. Er wordt ook onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking. Daarna moet onze keuze nog worden afgestemd met het buitenland." Daardoor is de tijd tot eind maart dus nog hard nodig. "Er moet nog zoveel gebeuren, dat een besluit niet op korte termijn te verwachten is."