Jeugdpsychiaters maken zich grote zorgen over het isoleren van kwetsbare jongeren in de jeugdzorg. Dit gebeurt veel te vaak en zonder enig vorm van toezicht. Robert Vemeiren bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NvvP) vindt dat hier snel een einde aan moet komen. ”Elke maatregel waarbij de vrijheid van het kind wordt ontnomen, zou extern getoetst moet worden. Ik roep de minister op de regels voor het isoleren van jongeren in de Jeugdzorg snel aan te scherpen.”

Ook Reinier Feiner van de Nederlandse Vereniging voor Jeugdrecht Advocaten (NVJA) maakt zich grote zorgen over het grote aantal kinderen dat in de Jeugdzorg in de isoleercel terecht komt. “We zijn kampioen opsluiten in Nederland.  Dit is het zwaarste middel dat je kunt inzetten, kinderen achter slot en grendel zetten. Daar moet je zeer terughoudend mee omgaan.”

Isoleercel 'zeer traumatisch' voor kinderen

Volgens jeugdpsychiater Vermeiren onderschatten veel mensen hoe traumatisch deze eenzame opsluiting is voor kwetsbare kinderen. “Het gaat echt om een uiterste maatregel, als een kind bijvoorbeeld heel suïcidaal is en er geen enkel ander middel kan worden ingezet.” Ook Reinier Feiner benadrukt de impact die isolatie kan hebben: "Het kan bij deze kwetsbare kinderen leiden tot opsluiting ten onrechte. En dat is toch een vorm van kindermishandeling, die je juist wilt bestrijden."

Lector jeugdzorg Peer van der Helm zegt dat dit soort maatregelen vaak nog jaren lang doorwerken. “Kinderen zitten in een half donkere ruimte, ze voelen ze vaak totaal mislukt en krijgen nachtmerries. Terwijl het juist om jongeren gaat die geen liefde van thuis hebben mee gekregen. Opsluiten is dan echt het laatste dat je zou moeten doen.”

Volgens van der Helm kan het zelfs effect op de intellectuele vermogens van kinderen. “Ze worden dommer en depressiever. En het werkt vaak averechts.”

Geen cijfers

Er is geen landelijke registratie hoe vaak kinderen gesepareerd worden in de Jeugdzorg. Volgens advocaat Feiner is het vreemd dat dit niet wordt bijgehouden. “Dat is het grote probleem. Dit wordt landelijk niet bijgehouden en ook de Inspectie heeft er geen zicht op.“

reactie
clock 14-02-2018 01:00

Bas Timman directeur van Jeugdzorg Nederland laat in reactie aan EenVandaag weten: 

"We weten niet precies hoe vaak er separaties plaatsvinden in de gesloten jeugdzorg. Daar zouden we echt iets aan moeten doen. Dat betekent strengere wetgeving en heel belangrijk: er moet een landelijke registratie komen zodat we goed zicht krijgen hoeveel jongeren per jaar een vrijheidsbeperkende maatregel krijgen opgelegd. Isoleren gebeurt alleen in noodsituaties, het is kortdurend en wij vinden ook dat het niet zou moeten plaatsvinden. We willen dat ook terugdringen als sector, maar dat betekent wel dat we daarvoor de middelen moeten hebben. Dat betekent ook meer mensen op de groep."