Jubelgeluiden uit Rotterdam: Skaeve Huse, het wijkje dat daar werd gebouwd om overlastgevers te herbergen is naar eigen zeggen een succes. Er zijn geen incidenten geweest in de nabije omgeving. In Kampen werd begin jaren negentig de allereerste aso-wijk van Nederland gebouwd.

Notoire overlastgevers wegstoppen in aso-containers, treiter-woningen, hufter-hutten en tokkie-dorpen gebeurt dus gebeurt al jaren. De allereerste aso-container zag begin jaren negentig het levenslicht aan de rand van een industrieterrein in Kampen. "Dat werd toen wereldnieuws'" aldus oud-wethouder Jan Wieten. "Zelfs de BBC kwam langs."

Dorpsgek in aso-woningen

Volgens Wieten zullen er altijd overlastgevers zijn. "Ook zij verdienen een plek. Het aso-wijkje in Kampen bleek voor veel notoire overlastgevers een hele goede oplossing te zijn." Neem Henk, één van de eerste bewoners. "Vroeger zou hij getypeerd worden als 'dorpsgek'", vertelt de oud-wethouder die hem goed kent. "Hij kan moeilijk met anderen samenleven en zorgde voor enorm veel geluidsoverlast. Het wonen in de aso-container bleek een uitkomst voor hem. Hij woont er nog steeds.'"

Wieten geeft toe dat het eigenlijk niet de bedoeling was, dat bewoners er permanent zouden wonen. "Een aantal zijn ook wel weer doorgestroomd naar 'normale' wijken. Maar dat was niet voor iedereen mogelijk", aldus Wieten.

In Rotterdam bestaat het aso-wijkje, Skaeve Huse, met elf woningen nu bijna een jaar. Volgens wethouder Joost Eerdmans is het nu al een succes: het aantal meldingen van woonoverlast in de oude woonomgeving van de overlastgevers zijn dankzij de Skaeve Huse gereduceerd tot nul. En in de directe omgeving van het wijkje zijn geen incidenten geweest.