In 2012 werd het Kinderpardon ingesteld, om ervoor te zorgen dat in Nederland gewortelde kinderen, die langer dan vijf jaar in het land zijn, niet langer in onzekerheid hoefden te leven over of ze wel in Nederland kunnen blijven. Ongeveer de helft kreeg toen een verblijfsvergunning, de andere helft werd om verscheidene redenen uitgesloten.

Zo waren er 190 kinderen die op de peildatum ouder waren dan 21 jaar, en daarom geen vergunning kregen. Daarnaast 430 kinderen die geen asiel hadden aangevraagd, maar aanspraak hadden gemaakt op een reguliere vergunning in verband met schrijnendheid. En 300 kinderen die niet onder rijkstoezicht waren gebleven. Ook zijn er nog enkele kinderen waarvan een van de ouders wordt verdacht van oorlogsmisdaden en om die reden niet binnen het Kinderpardon vallen. 

Inmiddels hebben enkele tientallen kinderen en hun gezinnen van de staatssecretaris alsnog een verblijfsvergunning gekregen. Maar er zijn nog honderden kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en geen verblijfsvergunning hebben of op het punt staan uitgezet te worden.

Hier geboren maar geen kinderpardon

Vanavond het verhaal van Gláucio (13) en zijn zus Márcia (18). Hij werd hier geboren, zij kwam hier met haar ouders op 3-jarige leeftijd. Ze vluchtten in 2000 voor de burgeroorlog in Angola. De vader van het gezin zat daar in het leger ten tijde van de burgeroorlog en zou daarom oorlogsmisdaden gepleegd kunnen hebben. Het OM heeft al lang geleden aangegeven niets in het dossier te zien dat strafvervolging rechtvaardigt. Vader Luciano zegt tegen eigen wil dienstplichtig militair in het Angolese leger te zijn geweest. 

Ondanks dat Márcia hier al 15 jaar woont met haar ouders en eindexamen VWO doet kunnen zij en haar hier geboren broertje volgens de staat en de rechter geen aanspraak op het Kinderpardon doen. Moeten deze kinderen de dupe worden van het handelen van hun vader? Hoe onbewezen dat ook is? Het zal in het hoger beroep duidelijker worden, maar tot dat moment zitten Gláucio en Márcia en hun ouders in grote onzekerheid. Inmiddels zijn er een petitie en een facebookactie gestart om de kinderen hier te houden. 

Daarnaast vanavond in de uitzending Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij zegt nog steeds honderden gevallen te kennen waar het kind de dupe is van de strikte regels rond het Kinderpardon. Volgens Dullaert moet er meer recht gedaan worden aan de belangen van de kinderen. Ook PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken komt aan het woord. De PvdA heeft ervoor gezorgd dat het Kinderpardon er kwam, heeft toen ook gepleit voor ruimhartig beleid, maar wil niet dat het Kinderpardon nu uitgebreid wordt.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.