Hoe worden jongeren veelpleger? Wat zijn hun drijfveren en wat doet ze uiteindelijk stoppen? Kunnen we daar invloed op uitoefenen? Hoogleraar jeugdbescherming Ido Weijers deed onderzoek naar hoe het een bepaalde groep veelplegers is vergaan. 

Weijers doet op basis van zijn bevindingen aanbevelingen voor een nieuwe aanpak. Op donderdag 25 september legt hij die aanbevelingen aan het juridische ‘veld’ voor en verschijnt zijn boek: Stoppen of volharden.

In Radio EenVandaag alvast een gesprek met de hoogleraar.