Meer dan 200 kinder- en jeugdpsychiaters uiten grote zorgen over jeugd-GGZ in een enquête van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP). Psychiaters zien het verval oplopen sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de geestelijke gezondheidszorg. Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie: “De jeugd-GGZ is versnipperd, collega’s staan onder druk en haken af.”

Vermeiren herkent de problemen die zijn collega’s tegenkomen. “Er ontstaan lange wachtlijsten”, vertelt hij, onder andere door bovengenoemde problemen. Volgens de hoogleraar is er in de Jeugdzorg door de decentralisatie nu gebrek aan landelijke regels, met name voor de hoog-specialistische zorg. Dat zorgt voor veel administratieve lasten bij praktijken. “Er is gebrek aan standaardisatie.”

Ontslagen

Kinder- en jeugdpsychiater Hilmar Backer herkent het probleem van administratieve lasten. “De afgelopen drie jaar zijn er meer administratieve krachten ingehuurd, terwijl er juist hulpverleners zijn ontslagen.” Volgens Backer is dat het gevolg van twee oorzaken: “de bezuinigingsmaatregelen, maar ook de decentralisatie die in hoog tempo is doorgevoerd.”

Wachtlijsten

Backer merkt ook dat dit inderdaad tot lange wachtlijsten leidt, soms wel van een jaar. Daarnaast moeten kinderen met een hulpvraag vaak een langere weg bewandelen om op de juiste plek terecht te komen.

In EenVandaag een gesprek met Robert Vermeiren en Hilmar Backer over de problemen in de jeugd-GGZ en hoe het beter kan.