Vorige week werden de contracten getekend voor het verbreden en verdiepen van het Panamakanaal, met een hoofdrol voor het Nederlandse bedrijf DHV. Vandaag maakt DHV in EénVandaag bekend dat een nog grotere order wacht: de bouw van een enorm haven- en industriecomplex bij de monding van het Suezkanaal. De Egyptische overheid en bedrijfsleven investeert liefst 100 miljard euro in het project.

DHV is verantwoordelijk voor de studie naar de gewenste ontwikkeling vanhet haven- en industrie complex ter stimulering van de economisch groei van Egypte. Verder ontwerpt DHV de basisvoorzieningen zoals havenbekkens, kades, (spoor) wegen alsmede elektriciteit en (afval) watervoorzieningen. Naast de harde infrastructuur worden ook management en logistieke concepten, veiligheid en douanefaciliteiten geïntegreerd in de plannen. Tenslotte zal het plan woon en recreatie ontwikkeling bevatten. 'Dit is één van de meest veelbelovende haven projecten ter wereld enmoet de spil gaan vormen voor de economische ontwikkeling van Egypte',verklaart projectdirecteur Ben Reeskamp van DHV. Door de unieke locatie aan de monding van het Suez kanaal en grote hoeveelheid beschikbare bouwgrond staat dit project in de aandacht van alle grote vervoerders enterminaloperators. Deze bedrijven staan te trappelen om te investeren in hetgebied en wachten met smart op de ontwikkelingsvisie van de avenautoriteiten de Egyptische Overheid. DHV zal met zijn uitgebreide kennis van de waterbouw, havenoperaties en ontwikkeling van industriecomplexen een visie ontwikkelen en de Egyptenaren adviseren bij de strategische en duurzame ontwikkeling en implementatie van het gebied. De verwachte investering in de haven en industriecomplex door de Egyptische overheid en het bedrijfsleven bedraagt circa 100 miljard over de komende 20 jaar.

Grote havenorder Suezkanaal voor DHV