Werk moet lonen. Dat is het uitgangspunt van Rutte III. Maar door plannen uit het regeerakkoord vragen gemeenten zich af of dat ook voor arbeidsbeperkten geldt. Ze komen daarom in actie. Want volgens hen dreigen door de nieuwe plannen duizenden arbeidsbeperkten met een baan onder het minimumloon betaald te krijgen en te zakken naar bijstandsniveau.

“Het is ‘mesjogge", zegt Arjan Vliegenthart, wethouder in Amsterdam en voorzitter van de commissie sociale zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “De regering wil een half miljard euro op deze groep besparen. Dat betekent dat mensen die nu nog een gewoon loon verdienen naar bijstandsniveau gaan. Ik heb nog geen wethouder gevonden die dit een goed idee vindt.”

Bedrijven die arbeidsbeperkten in dienst hebben vrezen dat hun werknemers de pijp aan Maarten geven. Arno Kooy, eigenaar van Brouwerij de Prael is zo’n werkgever: “Waar moet je je motivatie vandaan halen om in loondienst te gaan als je er niks mee opschiet?”

Wat is er aan de hand?

Sinds 2015 is de Participatiewet ingevoerd en zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met een beperking die nog wel gedeeltelijk kunnen werken krijgen van hun werkgever het wettelijk minimumloon volledig betaald. De gemeenten geven hiervoor een subsidie aan de werkgever. Dit instrument heet dan ook loonkostensubsidie.

In het regeerakkoord wordt voorgesteld om in 2019 te gaan werken met loondispensatie. Dat betekent dat een werkgever zijn werknemer niet meer het minimumloon hoeft uit te betalen. De werkgever betaalt een salaris gebasseerd op de hoeveelhed werk die de arbeidsbeperkte aankan. Om niet onder het sociaal minimum te vallen vult de gemeente dat loon dan aan. Tot welk bedrag is niet duidelijk. In het regeerakoord staat dat de gemeente het inkomen verder aanvult afhankelijk van de specifieke gemeentelijke inkomensvoorziening. Vliegenthart: "Gemeenten doen niet aan inkomenspolitiek. Wij kunnen slechts tot bijstandsniveau aanvullen.” Zeker is dat deze werknemers geen pensioen meer opbouwen over het inkomen dat ze verdienen. “Ik kan me niet voorstellen dat het ministerie dit doorzet”, zegt Vliegenthart. “Eind van deze maand gaan we met staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken om de tafel om onze zorgen te delen.” Zelf laat de staatssecretaris weten: “Ik vind het belangrijk dat mensen in hun portemonnee voelen dat werken iets oplevert en dat zo veel mogelijk mensen meedoen. Daarom ben ik met alle betrokkenen in gesprek, zodat we een eenvoudigere regeling maken die het werkgevers nog makkelijk maakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen.” In de week van 19 december is in de Tweede Kamer het debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verwachting is dat loondispensatie dan hoog op de agenda staat.

Arjan Vliegenthart in gesprek met arbeidsbeperkte

Waarom dan toch loondispensatie?

Het plan om loondispensatie in te voeren is onder andere bedoeld om het werkgevers makkelijker te maken mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In de Participatiewet is afgesproken dat werkgevers 100.000 banen voor mensen met een beperking vrijmaken. Aanjager van die banen is Aart van der Gaag. Hij zag dat de regelgeving rond loonkostensubsidie voor veel werkgevers ingewikkeld was en presenteerde daarom samen met werkgeversorganisaties VNO NCW, LTO en MKB-Nederland een tienpuntenplan waarin het instrument van loondispensatie wordt voorgesteld. Desgevraagd geven de organisaties de volgende reactie:

reactie
clock 21-11-2017 01:00

Reactie MKB-Nederland en VNO-NCW:

1.       Het is in de 1e plaats goed dat er een einde komt aan het ingewikkelde gedoe met verschillende subsidieregelingen  (loonkostensubsidies) waar ondernemers nu nog mee te maken hebben. Dat is overal weer anders geregeld en dat is een bureaucratische nachtmerrie voor ondernemers, terwijl zij juist mensen uit de doelgroep aan werk willen helpen.

2.       Met loondispensatie maak je dat veel simpeler en zorg je ervoor dat de loonwaarde overeen komt met de kosten voor de ondernemer. UWV stelt deze loonwaarde vast, maar met minder gedoe voor ondernemers en dus meer kans op succes.

3.       In het regeerakkoord staat duidelijk dat de gemeente het inkomen verder aanvult afhankelijk van de specifieke gemeentelijke inkomensvoorziening.

4.       Het wordt dus eigenlijk vooral anders georganiseerd, maar op een eenvoudiger manier voor ondernemers en met meer kans op succes.

5.       Wij gaan er verder van uit dat het kabinet in gesprek gaat met ons, vakbonden, gemeenten en UWV over de nadere uitwerking, zodat straks geen mensen tussen wal en schip vallen.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.