In Nederland komen wonen zonder in te burgeren? Het kan. En wel via het zogeheten 'Chavez-Vilchez-arrest'. Het afgelopen jaar zijn 2900 vreemdelingen via deze procedure Nederland binnengekomen.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, opgevraagd door EenVandaag. De vreemdelingen in kwestie hebben geen inburgeringsplicht.

'Niet inburgeren is zorgelijk'

"Het is heel zorgelijk dat deze mensen niet hoeven in te burgeren", zegt VVD-Kamerlid Bente Becker. "Ik vind dat we van iedereen die hier in Nederland is en zegt: 'ik wil hier mijn toekomst opbouwen', moeten kunnen vragen om de taal te leren, in te burgeren en om echt mee te doen. Maar voor deze categorie kan dat helaas niet. Daar stoor ik me aan."

Dit is de VVD een doorn in het oog

Volgens Machiel de Graaf, Kamerlid voor de PVV, zorgt deze procedure voor perverse prikkels. "Het gaat hier niet om mensen die op kerstavond via 'All You Need Is Love' binnenkomen. Het gaat om mensen die ons land in komen vanuit Turkije en Marokko, waarvan 80 tot 90 procent islamitisch is. Dat zijn nou juist de landen waarvoor de PVV de grenzen wil sluiten. Maar zij komen nu naar Nederland, krijgen hier een kindje, mogen blijven en hoeven dus ook niet in te burgeren. Hoe pervers wil je het hebben", aldus de PVV'er.

Het gaat hier niet om mensen die op kerstavond via 'All You Need Is Love' binnenkomen

info

Wat is het Chavez-Vilchez-arrest?

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de EU een uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez tegen Nederland. In die procedure ging het om de vraag of een illegaal in Nederland verblijvende ouder van een Nederlands kind verblijfsrecht in Nederland moet krijgen. De rechter besloot dat dit inderdaad moet.

Het kind is namelijk een EU-burger en moet op grond van Europees recht de mogelijkheid hebben om zijn rechten als burger uit te oefenen en om dus binnen de EU op te groeien met beide ouders. Omdat het verblijfsrecht voor de ouder op basis van dit arrest onvoorwaardelijk is, kan Nederland niet eisen dat de buitenlandse ouder een inburgeringscursus volgt.

PVV: 'We moeten de route sluiten'

De Graaf vindt dat het kabinet ervoor moet zorgen dat deze mensen wel inburgeren. En als dat niet kan, dan moet de route worden afgesloten. "Er zijn zoveel landen die lak hebben aan de EU op een bepaald terrein. Kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk dat zich niet houdt aan de begrotingsafspraken. Laten wij ook eens zeggen: 'We hebben lak aan de EU'", zo roept het PVV-Kamerlid op. "We moeten de route sluiten en deze groep geen verblijfsvergunningen meer geven."

Volgens minister Koolmees van Integratie is dat echter niet mogelijk. Hij zei tijdens het Tweede Kamerdebat over inburgering: "Als gevolg van de uitspraak van het Europees Hof kunnen derde land-ouders van een minderjarig Nederlands kind aanspraak maken op verblijf in Nederland. Deze groep is niet inburgeringsplichtig. En ik zie ook geen mogelijkheden om te onderzoeken hoe we dit alsnog kunnen opleggen."

info

Welke mensen maken gebruik van deze procedure?

Er zijn het afgelopen jaar 2900 vreemdelingen Nederland binnengekomen op grond van het Chavez-Vilchez-arrest. Het gaat dan bijvoorbeeld om een Nederlandse vrouw die zwanger wordt van een man woonachtig in Marokko. Wanneer hun kind in Nederland wordt geboren, mag de Marokkaanse man op basis van het arrest bij zijn kind komen wonen, in Nederland dus.

Ook jihadstrijders met een Nederlands kind kunnen op grond van dit arrest Nederland binnenkomen. Volgens Haagse bronnen is het kabinet daarom voorzichtig met het terughalen van Nederlandse jihadkinderen.

Persoonlijk systeem

VVD-Kamerlid Bente Becker neemt hier geen genoegen mee. Zij wil dat minister Koolmees gaat kijken of een persoonlijk inburgeringsplan een uitweg kan bieden. De minister onderzoekt dat momenteel ook voor Turkse migranten die überhaupt niet inburgeringspichtig zijn in Nederland. "Binnen zo'n persoonlijk systeem zou een inburgeringsplicht wellicht wel mogelijk zijn. Ik hoop dat dit een escape biedt", aldus het VVD-Kamerlid.

Minister Koolmees heeft toegezegd dit voorstel mee te nemen in zijn onderzoek. Hij komt voor de zomer met een reactie.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.