Zwabberend, dat is de beste omschrijving voor het energiebeleid van Nederland in de afgelopen jaren. Om daar voor eens en voor altijd een eind aan te maken is begin september dit jaar het Energieakkoord gesloten. Volgens verschillende vooraanstaande wetenschappers stelt het akkoord echter niet veel voor. Hoogleraar transitieprocessen Jan Rotmans: ‘Zolang de macht van de zware, op fossiele grondstoffen gebaseerde industrie, niet wordt gebroken, verandert er niets!'

Het Energieakkoord is een overeenkomst tussen overheid, industrie en maatschappelijke organisaties. Het doel: 16 procent duurzame energie in 2023. Volgens de ondertekenaars een ongekende doorbraak voor het energiebeleid. 

Maar daar is dus niet iedereen het mee eens. In EenVandaag onder meer Jan Rotmans en Johann Hurink, hoogleraar aan  de Universiteit van Twente. Daarnaast ook Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu hoofdonderhandelaar van het Energieakkoord namens groene organisaties.