‘Onaanvaardbaar! Minachting van het parlement! Ondemocratisch!’ De kwalificaties over de oplossingen van het kabinet voor de gestrande zorgwet zijn niet mals.

Na 55 uur overleg en onderhandelingen komen de PvdA- en VVD-top tot een akkoord en lijkt de kabinetscrisis bezworen. Het kabinet stuurt een brief naar het parlement met aanpassingen voor de zorgwet waarmee ze de drie dissidente PvdA-senatoren weer binnenboord hoopt te krijgen. Maar daar valt het parlement niet over. De wrevel zit in een zinnetje bijna onderaan de brief van premier Rutte.

Mocht het wetsvoorstel namelijk voor een tweede keer sneuvelen in de Senaat, dan zal het kabinet in overleg met de Kamer kijken op welke wijze het wetsvoorstel toch kan worden uitgevoerd. Klinkt redelijk, maar in de wandelgangen, en later ook hardop uitgesproken door PvdA-leider Diederik Samsom wordt duidelijk ‘welke wijze’ het kabinet voor ogen heeft: de Algemene Maatregel van Bestuur, ofwel de AmvB. Een regeling waarmee het kabinet buiten het parlement om een wet doorvoert.

Een plan B dat ervoor zorgt dat de wet sowieso wordt uitgevoerd.

De Eerste en Tweede kamer komen hiermee buitenspel te staan.

Zere been

Dit is tegen het zere been van met name gedoogpartijen D66, SGP en ChristenUnie. De drie partijen hebben hun handtekening gezet onder de zorgplannen van het kabinet, ook al is het enthousiasme in hun achterban hiervoor soms ver te zoeken. Vooral voor de ChristenUnie is het lastig aan de achterban uit te leggen dat ze deze zorgwet van het kabinet steunen. En nu wordt ze geconfronteerd met een juridische truc. Arie Slob laat het kabinet direct weten dat dit voor hem onaanvaardbaar is.

Volgens de oppositie drukt het kabinet met deze list haar plannen door, met of zonder steun van het parlement.

Heeft het kabinet nu de crisis afgewend of zich door deze noodoplossing verder in de nesten gewerkt? Hoe zeker is ze van de toekomstige steun van de drie gedoogpartijen?

Garanties

Volgens premier Rutte is de rust teruggekeerd, het vertrouwen tussen PvdA en VVD onverminderd groot en de samenwerking met D66, SGP en ChristenUnie prima. Hij vertrouwt erop dat de aangepaste zorgwet gewoon door zowel de Eerste als Tweede Kamer wordt aangenomen. Maar rotsvast is dat vertrouwen blijkbaar toch niet, gezien het inzetten van een noodmaatregel, een plan B. Hij en minister Schippers willen de garantie dat de aangepaste wet wordt aangenomen. Maar beiden zouden toch beter moeten weten:

Want garantie, zo hebben ze geregeld laten weten,  krijg je alleen op stofzuigers en niet in de politiek.

Kijk hieronder de uitzending van gisteren over de oplossing voor de crisis in Den Haag terug:

Download