De Afsluitdijk is jarig! Al 75 jaar sluit deze dijk het IJsselmeer af van de Waddenzee. Maar met de jaren komen ook de gebreken, en dat geldt ook voor dijken. Deze dijk van een dijk is dringend aan vernieuwing toe: Binnen 5 jaar moet hij ingrijpend gerenoveerd worden. Dat kost een behoorlijke duit (650 miljoen), maar het biedt ook kansen: hoe moet de nieuwe afsluitdijk eruitzien? EénVandaag houdt verschillende plannen tegen het licht.