Dit is het jaar waarin ebola een halt wordt toegeroepen, was getekend: Anthony Banbury, leider van de VN-missie tegen ebola. 

En het lijkt ervan te komen: Zo is Mali is gisteren ebolavrij verklaard en Guinee en Liberia verwachten dat ze snel hetzelfde kunnen melden. 

Daar gaan in iedere geval al weer scholen open en hulpposten dicht.  Zelfs in het gebied waar ebola wel nog een heel groot probleem is, in Sierra Leone, gaat het wat beter.

In Radio EenVandaag spreken we erover met Nick Zwinkels, tropenarts werkzaam in Sierra Leone en verbonden aan de Lion Heart Foundation.