In 2015 krijgen gemeenten in Nederland een hoop op hun bord: onder de noemer 'Decentralisatie' worden zij, en niet langer de centrale overheid, verantwoordelijk voor onder meer jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. 

Deel 1:

Deel 2:

Om ambtenaren, wethouders en raadsleden te helpen bij de voorbereidingen is er vandaag in Den Bosch een grote bijeenkomst waar zij vragen kunnen stellen en aan de hand van praktische casussen kunnen zien waar ze me te maken gaan krijgen. Verslaggever Joris Kreugel is erbij.