Na veel tegenslagen lijkt het CDA eindelijk weer een stabiele partij. Een fractie met veel nieuwe gezichten als Mona Keijzer en Pieter Omtzigt en adviesrapporten van de commissies Frissen en Rombouts moesten ervoor zorgen dat het CDA zichzelf opnieuw uitvond. 

Maar is er daadwerkelijk een cultuuromslag bereikt binnen de partij? Gaat het CDA als vanouds scoren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 of is het voorgoed gedaan met de dominantie van de christendemocraten in de Nederlandse politiek?

Op het partijcongres zaterdag evalueren fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma en partijvoorzitster Ruth Peetoom de veranderingen in de partij. Wat is er nu wezenlijk veranderd binnen het CDA en is er al vooruitgang zichtbaar? Vanavond in de uitzending reageert cda-watcher Pieter Gerrit Kroeger. Volgens Kroeger blijft het CDA nog zeker "vijf jaar een stille partij." 

De toekomst van het CDA lijkt dus nog lang niet zeker. Iemand die in die toekomst investeert is Matthijs Groot, bestuurslid communicatie en promotie van de jongerenpartij van het CDA, het CDJA. Met het project 'Generatie 2014' probeert hij jongere CDA-leden te motiveren zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraadverkiezingen in 2014. Door trainingen van oudere CDA-leden moeten de jongeren klaargestoomd worden. De ingezette koers van de partij, het "radicale midden" moet dus vooral overgedragen worden aan CDA-leden die de (verre) toekomst van de partij moeten waarborgen. Maar lukt dat ook?

Groot merkt dat sommige lokale fracties nog wel huiverig zijn voor de jongere CDA-leden. "In meer of minder mate geldt er toch een hiërarchie, maar over het algemeen wordt onze inzet gewaardeerd en is er ook behoefte aan nieuwe, jongere leden."

Het bestuurslid gelooft niet in de teloorgang van de christendemocraten. "Het CDA kan in de toekomst nog groter worden, dan dat ze ooit was. In deze tijden van individualisering vind ik het juist goed dat onze partij samenzijn en gemeenschap aanprijst. Daar is ook behoefte aan, want niemand wil alleen staan." 

Groot geeft wel aan dat een nieuwe nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen "best zuur" zal zijn. Hij wil dan ook de lat hoog leggen om zijn project 'Generatie 2014' te laten slagen en niet tevreden te zijn met een marginale zetelwinst. Vooral in de grote gemeentes, waar het CDA traditioneel klein is, vindt Groot dat het CDA zichzelf meer moet laten zien. "Want er is een verschil tussen een kleine CDA en een verdwenen CDA. Het zal nog een lange weg zijn, maar ik heb goede hoop dat de partij uiteindelijk weer groot wordt."

Het CDA: onbekendheid, onduidelijkheid en onenigheid

CDA: wat nu?

Hoe kan het CDA weer uit het dal klimmen?