Ben je gekozen tot nieuw raadslid? Hoe ga je die rol invullen? Raadslid.nu geeft antwoord op een aantal belangrijke vragen over de lokale politiek.

Wat is er veranderd aan het raadslidmaatschap in de afgelopen jaren?

"Twee dingen springen in het oog: de toegenomen werkdruk en de hardere en directere kritiek. De werkdruk voor raadsleden is toegenomen doordat veel taken bij de gemeente zijn komen te liggen. De kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraadsleden zijn hierdoor groter geworden zonder dat daar extra compensatie tegenover staat in de vorm van vergoeding of ondersteuningen. Ten tweede dragen social media er aan bij dat raadsleden hardere en directere kritiek ervaren, met name wanneer er verhitte debatten spelen op gemeenteniveau."

Er komt veel op gemeenteraden af, gemeenten hebben er taken bijgekregen. Hoe kan een raadslid ervoor zorgen dat hij/zij voldoende kennis/kunde heeft?

"Het raadslid heeft de beschikking over vele manieren om hulp en ondersteuning te krijgen, maar maakt daar niet altijd gebruik van. De griffie is het eerste aanspreekpunt waar raadsleden gebruik van kunnen maken. Daarnaast moet elke gemeente een lokale rekenkamer hebben; deze kan op verzoek van de raad de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentebeleid onderzoeken."

Wat zijn jullie tips voor (toekomstig) gemeenteraadsleden?

"Doen! Nergens kun je zo betekenisvol de schakel vormen tussen de zorgen van bewoners en het bieden van een oplossing als in de functie van gemeenteraadslid. Tegelijkertijd doe je in de gemeenteraad ervaring op die van onschatbare waarde is en die je nergens anders kunt opdoen."

Zijn gemeenteraadspartijen voldoende divers?

"Iedereen heeft een andere definitie van wat divers is en wat niet. Partijen kunnen zelf bij het opstellen van hun kandidatenlijsten rekening houden met de mate waarin zij hun kandidaten in voldoende mate representatief vinden voor het politieke geluid dat zij willen verkondigen. Het is ten slotte de kiezer die bepaalt."

Veel raadsleden merken op dat er behoorlijk wat werkdruk is; zou het raadslidmaatschap een fulltime functie moeten worden of is het juist goed dat het parttime is?

"Wat ons betreft zou dat een slechte zaak zijn. Het is juist de kracht van de gemeenteraad dat het lekenbestuur is: het bestaat uit mensen die midden in de samenleving staan door in de meeste gevallen nog een baan of een eigen bedrijf te hebben."