Voor defensie was 2022 het jaar van de kentering. Na jaren bezuinigen zijn er nu miljarden te besteden. En dat is maar goed ook, vindt Stafofficier Landoptreden Rob Morsink. "Mensen zien het belang van de krijgsmacht weer."