Het is 6 weken sinds de verkiezingen en de formatie van een kabinet kan beginnen. Herman Tjeenk Willink stelt dat de omvang van een regeerakkoord 'van secundair belang' is. Komt er nu schot in de zaak?