Het is dramatisch gesteld met de luchtkwaliteit in veel schoolklassen. Bij tachtig procent van de Nederlandse scholen is de lucht viermaal zo slecht als de minimumnorm.

Dagelijks zijn er gemiddeld 2000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Ook is het zeer waarschijnlijk dat kinderen astma krijgen door de slechte omstandigheden. Dat stellen de GGD en het Astmafonds vanavond in het nieuws- en actualiteitenprogramma TweeVandaag. Het overheidsagentschap SenterNovem onderzocht in opdracht van het ministerie van VROM de kwaliteit van de lucht in klaslokalen en constateert dat bij tachtig procent van de scholen de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger ligt dan de minimale norm. "Als je beseft dat je ziek wordt als je naar school gaat dan doe je dat toch niet meer," stelt Michael Rutgers, directeur van het Astma Fonds. De lucht in scholen is twee- tot driemaal zo slecht als die in kantoren of gevangenissen. Dat heeft ernstige gevolgen: volgens de GGD is het zeer aannemelijk dat kinderen astma oplopen als gevolg van het slechte leefmilieu in klaslokalen. Frans Duijm, milieu-arts van de GGD-Groningen zegt in TweeVandaag: "Als je kijkt naar de hoeveelheid stoffen in de lucht van klaslokalen, die astma kunnen veroorzaken, dan zijn die zo hoog dat je moet aannemen dat er hierdoor ook nieuwe gevallen van astma veroorzaakt worden." Rutgers deelt zijn mening. "We hebben de sterke indruk dat dat zo is"De oplossing ligt volgens SenterNovem en GGD in betere ventilatie. Duijm pleit voor 'ruimere budgetten uit Den Haag'. Ook vindt hij dat de klassen kleiner kunnen: "Je moet niet teveel kinderen in een klas proppen." SenterNovem heeft een website geopend om ventilatie in scholen te bevorderen: www.frissescholen.nl.

Reactie ministerie van VROM: "Binnenmilieukwaliteit op scholen is een belangrijk aandachtspunt. Dat blijkt wel uit de nu bekende gegevens. Om die reden heeft het ministerie van VROM SenterNovem opdracht gegeven dit onderwerp op de agenda te krijgen bij de scholen. Goede ventilatie is een belangrijke oplossing om de binnenmilieukwaliteit te verbeteren. Daarnaast zullen de betrokken ministeries opdracht geven nader onderzoek te doen. Zo moet duidelijk worden hoe de huidige binnenmilieukwaliteit tot stand komt. Indien nodig kunnen dan extra maatregelen doelgericht worden ingezet. Op deze wijze moet de gezondheid van leerlingen en leraren gewaarborgd blijven."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.