Sinds 1 maart krijgen camera’s en microfoons meer ruimte in de rechtszaal. Niet alleen de eis, maar ook het gesprek tussen verdachte en de rechter mag worden opgenomen. 

Uit inventarisatie van de eerste maanden blijkt dat de rechter in het merendeel van de zaken groen licht voor uitzending. Uniformiteit in die beslissingen is  echter ver te zoeken waardoor de regionale verschillen voor verdachten groot zijn.

Voor maart van dit jaar was het uitzenden van de stem van de verdachte nog ondenkbaar. De nieuwe richtlijn schrijft voor dat de rechter moet uitgaan van ‘ja tenzij...’. In de praktijk blijkt dat rechters tóch heel verschillend oordelen: vindt rechter X dat het uitzenden van de stem niet kan wanneer de verdachte en zijn advocaat tegen zijn, rechter Y veegt die argumenten van tafel. Zo geniet iemand die in principe nog onschuldig is meer privacy in de ene rechtbank dan in de andere. 

Zorgt de nieuwe richtlijn voor meer transparantie in het recht? Of glijden we af richting Amerikaanse toestanden? Vanavond in EenVandaag onder andere rechter Elianne van Rens van de rechtbank in Den Haag en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten Bart Nooitgedagt.