Men dacht dat het allemaal wel mee zou vallen en was totaal niet voorbereid op het ergste: de driehoek van politie, burgemeester en justitie in Haren heeft gefaald in de aanpak van de Facebookrellen in het Groningse dorp. 

De verantwoordelijke bestuurders hebben de dreiging ernstig onderschat en kwamen veel te laat met maatregelen, die ook nog eens niet werkten. Harde conclusies van de Commissie-Cohen, die nu worden gepresenteerd.

Het rapport (‘Twee Werelden’) en de drie deelrapporten schetsen een onthutsend beeld van een overheid die constant achter de feiten aanloopt en er niet in slaagt een opstootje van 3000- 5000 jongeren in de kiem te smoren. De relschoppers in Haren blijken geen notoire ordeverstoorders of hooligans, maar tieners (gemiddeld 19) die afkomen op een feestje en een relletje niet schuwen. De commissie toont wel begrip voor het feit dat Haren een kleine gemeente is met een klein ambtenarenapparaat.

In de woorden van de commissie:

“Duidelijk is dat de autoriteiten geen effectief gebruik gemaakt hebben van de hen ten dienste staande bevoegdheden, niet eenduidig gecommuniceerd hebben, de mobilisatie van jongeren via sociale media onvoldoende onderkend hebben en niet effectief gereageerd hebben nadat zich honderden jongeren in Haren verzamelden en in toenemende mate baldadig werden. Het effect hiervan is geweest dat de bewoners van Haren zich in de steek gelaten hebben gevoeld door hun bestuur en door de politie. Uit de verhalen van politiemedewerkers die de desbetreffende avond gewerkt hebben, blijkt dat veel van wat er fout kon gaan op deze avond ook fout ging. Alles overziende gaf geen van de onderdelen van de crisisorganisatie op enig moment in voorberei- ding of uitvoering blijk van een overall visie op mobiliteit en crowd management in het kader van de gebeurtenissen in Haren die richting gaf aan de besluitvorming op dit terrein.”

EenVandaag besteedt vandaag uitgebreid aandacht aan de conclusies.

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

update
clock 08-03-2013 13:35

Reactie politiebonden

De leden van de driehoek Haren, burgemeester Rob Bats, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Hessel Schuth en politiechef Noord-Nederland Oscar Dros, hebben vrijdagochtend gereageerd op de presentatie van de commissie Cohen. Zij onderschrijven de bevindingen van de commissie met de woorden: ‘Helder en herkenbaar.‘ De driehoek betreurt het ten diepste dat zij er onvoldoende in is geslaagd de veiligheid en bescherming van de Harense inwoners en ondernemers te bieden.

Preview Van feestje tot veldslag

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.