Op steeds meer plekken in de wereld tasten erosie en droogte de grond aan, waardoor het onbruikbaar wordt voor landbouw. Ondernemer en ‘bodemdokter’ Pius Floris heeft daar een oplossing voor gevonden. 

Hij kan die droge woestijngrond namelijk weer tot leven wekken. Opvallend is dat hij daarvoor geen water gebruikt, maar micro-organismen. Zijn eerst experimenten in Spanje zijn een groot succes. In Radio EenVandaag een gesprek met Floris.