Ophef over de promotie van Martin Selmayr. De topambtenaar kreeg in een wel zeer korte tijd de functie van secretaris-generaal, een hoge functie binnen de Europese Commissie. Hij krijgt daarmee de leiding over ruim 33.000 ambtenaren.

Selmayr solliciteerde begin dit jaar voor de functie van adjunct secretaris-generaal, de vice-baas van de ambtenarij in Brussel en de rechterhand van voorzitter Jean-Claude Junker. In no-time werd Selmayr gepromoveerd tot secretaris-generaal, omdat Alexander Italiana aankondigde met pensioen te gaan. Op sociale media is er veel te doen over zijn promotie en er wordt gesproken van een 'bizarre truc' van Juncker. Critici zeggen dag de promotie schimmig is verlopen, maar de commissie blijft volhouden dat alles strikt volgens het boekje is gegaan.

De vraag is of het Europees Parlement de benoeming van Selmayr nog kan tegenhouden? Journalist Tomas Vanheste denkt van niet. "Formeel heeft het Europees Parlement daar weinig over te zeggen. Een optie is om de commissie naar huis te sturen, maar die kans acht ik echter nul. Verder kan men de morele druk verder opvoeren en laten blijken dat de manier waarop deze sollicitatie is gegaan niet heel netjes vindt. Maar uiteindelijk zal er weinig veranderen." Het Europees parlement vergadert vanavond over de kwestie.

Linkse partijen zullen aangeven dat dit het imago van Europa schaadt

Vanheste denkt dat voornamelijk de linkse partijen gaan aangeven dat Europa onder vuur ligt en daarom het juiste voorbeeld moet geven. "Als je dan de indruk wekt dat benoemingen via achterkamertjes lopen en niet volgens de regels gaan, dan wekt dat een verkeerd beeld op. De partijen zullen daar een groot punt van proberen te maken. Maar nogmaals: uiteindelijk zal er niets door veranderen."

Wat betekent het voor de reputatie van de Europese Commissie?

De Europese Commissie is het dagelijks bestuur binnen de EU. Een belangrijk orgaan dus. Vanheste vindt de hele kwestie erg onhandig. "Waarschijnlijk hebben ze het formeel gezien zo weten te plooien dat het allemaal net kan, maar het blijft dubieus. Op één dag heeft Martin Selmayr twee keer promotie gemaakt, in ook nog geen paar minuten. Dat lijkt niet op een open sollicitatieprocedure en geeft het gevoel dat Brussel zich niet houdt aan de regels die het anderen probeert op te leggen."

Er zou een onderzoek komen door de Europese Ombudsman Emily O'Reilly, maar Vanheste denkt dat het de zaak niet zal veranderen. "Het onderzoek van O'Reilly laat nog weken op zich wachten en misschien dat ook het Europees Parlement nog een onderzoek gaat doen. Selmayr zal uiteindelijk secretaris-generaal van de Europese Commissie blijven." De benoeming van Selmayr was volgens Vanheste juist de bedoeling. "En dan met name voor de volgende benoeming van een nieuwe termijn van de Europese Commissie. De vraag blijft of hij na de hele kwestie, in 2019, nog steeds op zijn post kan blijven zitten." Aan de andere kant heeft Selmayr volgens Vanheste de functie niet voor niets gekregen. "Hij is een intelligente, handige en bekwame man, die waarschijnlijk geschikt is voor zijn taak. De procedure is slordig gegaan, maar of we aan hem een slechte hebben is nog maar de vraag. Hij is een echte machtsambtenaar die dat voor elkaar krijgt wat hij wil en gaat daarbij nietsontziend te werk. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij zo ver is gekomen. Het zijn vaak niet de aardigste mensen die de hoogste posities bekleden."