De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een oriënterend onderzoek gestart naar de Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde handelt mogelijk in strijd met de wet door het advocaten moeilijk te maken om mee te werken aan websites waar tarieven worden vergeleken.

Torenhoge tarieven

Ze rekenen tarieven van honderden euro’s per uur, het is vaak onduidelijk wat ze precies voor je doen en de kwaliteit is moeilijk te vergelijken. De advocatuur is een van de laatste bolwerken waar de transparantie vaak nog ver te zoeken is. Particulieren en bedrijven zien dan ook door de bomen het bos niet meer en hebben de grootste moeite om hun recht te halen.

Booking.com voor advocaten

Dat moet anders, vinden vergelijkingssites als LegalDutch. Wat in andere branches al heel normaal is, is in de advocatuur nog ondenkbaar. Zij koppelen de juiste advocaat aan de wensen van de klant. Die kan in één oogopslag zien wat de expertise is van de advocaat en wat de dienstverlening gaat kosten.

Intimidatie

Er is één probleem: het mag niet. Advocaten die zijn aangesloten bij zulke platforms krijgen een brief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de beroepsvereniging van raadslieden. Daarin wordt gedreigd met tuchtrecht als advocaten hun medewerking met vergelijkingssites niet stopzetten. In het uiterste geval kan dat betekenen dat een advocaat wordt geschorst en zijn of haar beroep niet meer kan uitoefenen.

De Dekens treden namens de Nederlandse Orde van Advocaten sinds 2016 actief op tegen advocaten die hun diensten aanbieden via online vergelijkingssites. Door het ‘provisieverbod’ mogen advocaten geen vergoeding betalen aan een platform als zij via dat platform een nieuwe klant krijgen. Maar volgens de ACM handelt de Orde daarmee mogelijk in strijd met de wet. De toezichthouder stelt in EenVandaag: “De ACM zet serieuze vraagtekens bij de vormgeving van het ‘provisieverbod’ in de gedragsregels voor advocaten. De Autoriteit Consument en Markt: “Dit verbod kan gevolgen hebben voor de concurrentie tussen advocaten en innovatie op de markt.”

Waarom mag het niet?

Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten is de onafhankelijkheid van de advocaten in het geding als ze hun diensten aanbieden via derden. Maar volgens sites als LegalDutch probeert de Orde de markt af te schermen. Jan-Hein Strop: “Wat me stoort is de minachting voor de klant. Daar moet de focus liggen: die moet de juiste advocaat voor de juiste prijs kunnen vinden.”

reactie
clock 14-03-2018 01:00

Reactie van de Nederlandse Orde van Advocaten op de aankondiging van de ACM

De ACM heeft begin 2017 informerende vragen gesteld over het provisieverbod in relatie tot gedragsregel 2. Deze vragen hebben wij beantwoord.

 

Wij willen graag voorop stellen dat de NOvA en de dekens (toezichthouders op de advocatuur) niet tegen het gebruik van bemiddelingssites zijn. Als beroepsorganisatie hebben wij de wettelijke taak te voorkomen dat de advocaat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in gevaar brengt door te betalen voor of een beloning te ontvangen voor het aanbrengen van zaken. De onafhankelijkheid van een advocaat is een van de kernwaarden van de advocaat en die moet gewaarborgd blijven. 

 

Inmiddels is aan de gedragsregels een nieuw lid toegevoegd dat stelt dat een advocaat provisie kan ontvangen mits de advocaat kan aantonen dat hij daarbij niet handelt in strijd met de kernwaarden en dat het belang van de rechtzoekende bepalend is.

 

Eerder hebben de dekens met elkaar afgesproken dat advocaten kunnen deelnemen aan zogeheten 'bemiddelingswebsites’ als er sprake is van: 

  Geen vergoeding 

•  Een vaste periodieke vergoeding (redelijk advertentietarief)

•  Een prijs-per-klik (geen lead) 

 

In andere gevallen, wordt de advocaat geadviseerd contact op te nemen met de deken.