Nederlandse oogartsen stappen naar de Europese Unie om een vuurwerkverbod in Nederland af te dwingen. Al jaren pleit de beroepsgroep voor zo'n verbod, maar politiek Den Haag ziet dit niet zitten. De registraties van alle vuurwerkletsels die de oogartsen elk jaar maken worden dit jaar voor het eerst vergeleken met die van Europese landen waar vuurwerk verboden is. Zo hopen ze de beleidsmakers nu wel in beweging te krijgen. Gaat dit een verandering teweeg brengen?

Sinds een aantal jaren zit het aantal vuurwerkgewonden weer in de lift. In 2003 kwamen er 630 mensen op de spoedeisende hulp naar aanleiding van een ongeval met vuurwerk. Tijdens oud en nieuw afgelopen jaar waren dit er 810. Het aantal ziekenhuisopnamen verdubbelde in die periode van 9 naar 18.

Onderzoeken draagvlak

Uit het 1V Jongerenpanel blijkt dat er weinig draagvlak is voor zo’n verbod. Zestig procent van de jongeren is tegen een verbod op het zelf afsteken van vuurwerk. Ze vinden dat het een afsteken een traditie is en ze denken dat er meer illegaal vuurwerk zal komen. Bovendien vinden ze het leuk om vuurwerk af te steken. Lees hier meer over het onderzoek.

Uit onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel blijkt juist dat een meerderheid voorstander is van een vuurwerkverbod: 64 procent. De helft wil dat alleen gemeentelijke vuurwerkschows worden toegestaan. Eenderde vindt dat alles moet blijven zoals het is en dat particulieren vuurwerk kunnen blijven afsteken. Lees hier meer over dit onderzoek.

Uitzending

Vanavond in EenVandaag, Tjeerd de Faber, oogarts en voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, die de oproep van de oogartsen ondersteunt. Joeri (16) ontpopte zich na zijn vuurwerkongeluk als ferm tegenstander van consumentenvuurwerk. Verder Arno Bonte van GroenLinks in Rotterdam. Deze partij verzamelt elk jaar weer meer klachten over vuurwerk via het meldpunt vuurwerkoverlast.nl, maar dit leidt nog niet tot een beleidsverandering.