De chloortrein, die onder meer door het Gooi en Utrecht rijdt, is daar niet langer welkom. Dat zegt de voorzitter van veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek Pieter Broertjes in het televisieprogramma EenVandaag. 

De burgemeester van Hilversum gaat samen met Amersfoort en andere gemeenten aan de route pleiten voor verplaatsing van de chloortrein naar de Betuwelijn. "Ik vind het onhandig dat de trein dwars door steden gaat", aldus Broertjes, die zelf ook aan de route woont.

5000 doden

In 2006 kwam er na veel protest een einde aan het structureel wekelijkse vervoer van chloor per trein. Veel mensen dachten dat de chloortrein daarmee voorgoed helemaal van het Nederlandse spoor was verdwenen. Maar de chloortrein rijdt nog steeds enkele keren per jaar over het spoor, ook door dichtbevolkte steden en dorpen als Amersfoort en Hilversum. Veiligheidsexpert Vincent van der Vlies van Arcadis noemt het vervoer van chloor per spoor de veiligste manier die er bestaat. Maar als het mis gaat, kan het ook flink misgaan. In een rampenscenario uit 2000 gaan autoriteiten bij een ongeval met een chloortrein in stedelijk gebied in het ergste geval uit van 5.000 doden en 18.000 gewonden. 

 Niet voorbereid op ramp

Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek is volgens bronnen bij lange na niet voorbereid op zo'n omvangrijke ramp. Zo zegt Broertjes tegen EenVandaag dat de meldkamer van zijn veiligheidsregio al jarenlang niet aan de eisen voldoet. De meldkamer in Naarden is niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week bemand met een calamiteitencoördinator, terwijl dit wettelijk verplicht is. Annemarie Jorritsma, voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland die met hetzelfde probleem zit, liet daarom afgelopen maand al aan Minister Opstelten weten dat haar veiligheidsregio niet is berekend op een ramp. Volgens Broertjes worden in het Gooi het komende half jaar echter nieuwe calamiteitencoördinatoren gerecruteerd en opgeleid en zijn dan de problemen opgelost. 

'Stop onmiddellijk'

Volgens de SP betekent dit echter dat de veiligheidsregio ook het komende half jaar nog niet aan de wettelijke norm voldoet. Daarom wil de SP dat gevaarlijke stoffen-transporten als de chloortrein per direct stoppen tot de boel op orde is. Fractievoorzitter van SP Hilversum Bianca Verweij vindt dat de veiligheidsregio zich aan de wet moet houden en dat de veiligheid van inwoners van de gemeente gegarandeerd moet worden. Broertjes acht een direct verbod echter niet haalbaar omdat de gemeente daar niet over gaat en vindt het daarom niet nodig. 

Overtredingen

Ondanks de strenge veiligheidsvoorschriften waren er afgelopen maart echter nog onregelmatigheden bij een chloortransport in Amersfoort die op dit moment door het Openbaar Ministerie en de provincie Utrecht worden onderzocht. Een chloortrein stond stil op een niet toegestaan spoor en er werden voorbereidingen getroffen voor een locomotiefwissel, hetgeen allebei niet is toegestaan vanwege de grote risico's. Daarna reed de trein met vertraging verder, wat niet werd gemeld aan de politie terwijl dit wettelijk verplicht is.

10.000 ton per jaar

Na veel protesten tegen de trein sloot Akzo Nobel in 2006 de chloorfabrieken in Delfzijl en Hengelo en moderniseerde het de fabriek in Rotterdam waardoor de structurele chloortransporten over het spoor niet langer nodig waren. In een convenant dat de Rijksoverheid sloot met Akzo Nobel is echter bepaald dat het incidenteel mogelijk blijft transporten uit te voeren, bijvoorbeeld bij onderhoud aan fabrieken. Wel is daarbij een maximum gesteld van 10.000 ton chloor per jaar. De chloortrein rijdt daarom sinds 2006 nog enkele keren per jaar van Duitsland naar Rotterdam en komt daarbij onder meer langs Hengelo, Apeldoorn, Amersfoort, Hilversum en Gouda.