Er is weinig draagvlak voor de waterschapsverkiezingen die gelijk met de Provinciale Statenverkiezingen gehouden worden op 18 maart. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 20.000 panelleden.

De helft van de ondervraagden (56%) vindt dat de waterschapsverkiezingen beter afgeschaft kunnen worden. Zij menen dat bestuurders beter gekozen kunnen worden op basis van hun kennis en expertise en niet op basis van hun politieke kleur. Nog eens 21 procent weet het niet of interesseert het niet. Slechts een kwart (23%) vindt het belangrijk dat burgers rechtstreeks het bestuur van hun waterschap kunnen kiezen.

Onbekendheid groot

De matige interesse in de verkiezingen heeft vooral te maken met onbekendheid met de verkiezingsissues en de deelnemende partijen. Maar liefst 91 procent van de deelnemers zegt weinig of helemaal niet bekend te zijn met de verkiezingsthema's die spelen in hun waterschap. De partijen die zich verkiesbaar stellen zijn vooralsnog onzichtbaar.  Zes op de tien ondervraagden (61%) weet niet op welke partijen zij kunnen stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 21.364 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van donderdag 6 tot maandag 9 maart 2015. 

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical