Na 209 dagen is het langverwachte regeerakkoord af. Een akkoord waar alle partijen zich in kunnen vinden volgens de fractievoorzitters. Voor elke partij is er wat wils. Wat heeft welke partij binnengesleept en welk punt hebben ze verloren? Politiek redacteur Miriam Heijenga heeft het allemaal voor je uitgeschreven.

Wat heeft de VVD binnengesleept?

+ Meer geld defensie

+ Meer geld asfalt

+ Meer geld veiligheid

+ Strenger immigratiebeleid

+ Strenger straffen

+ Lagere belastingen

Wat is de VVD niet gelukt?

-  Snellere afbouw hypotheekrente-aftrek

-  Heinvoering eigen woningforfait (de aflosboete)

-  Bed-bad-brood-regeling blijft in stand

-  Legalisering wietteelt

-  Opname meer vluchtelingen

De grootste coalitiepartij krijgt zijn zin op de klassieke VVD-thema’s:  Meer geld voor defensie, veiligheid en asfalt. Strengere straffen, een streng immigratiebeleid en lagere belastingen zijn ook punten die de VVD binnen heeft weten te halen. Een veer die de VVD heeft moeten laten is een snellere afbouw van de hypotheekrente-aftrek en de herinvoering van het eigen-woningforfait voor huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgelost, De zogenaamde aflosboete. Bij de VVD-achterban valt deze maatregel niet goed en is gisteren op het laatste moment nog afgezwakt. Ook de gewraakte bed-bad-brood regeling komt er, en de bedrijven worden belast.

Wat heeft het CDA binnengesleept?

+ Invoering vlaktaks

+ Strenger immigratiebeleid

+ Meer geld voor Defensie

+ Maatschappelijke diensttijd

+ Meer geld voor kindregelingen

+ Belastingverlaging  voor de middengroepen

+ Les over het Wilhelmus en bezoek aan Tweede kamer en Rijksmuseum

Wat is het CDA niet gelukt?

-  Legalisering van de wietteelt

-  Geen terugkeer van de basisbeurs

-  Herinvoering eigen woningforfait (de aflosboete)

-  Snellere afbouw hypotheekrente-aftrek

Het CDA wil graag te boek staan als de partij voor de middengroepen en de normen en waarden. Die punten zien we duidelijk terug in het regeerakkoord. De middengroepen gaan er door de verlaging van de inkomstenbelasting op vooruit, er komt extra geld voor de kindregelingen (kinderopvangtoeslag en kinderbijslag) en de ‘morele’ punten als de maatschappelijk diensttijd, het verplichte bezoek aan Rijksmuseum en Tweede Kamer en het les krijgen over het Wilhelmus zijn punten die het goed doen bij de CDA-achterban. De terugkeer van de basisbeurs haalde het niet, de herziening van het belastingstelsel in een vlaktaks, een idee van het CDA, komt er wel. Ook het aanscherpen van het immigratiebeleid en het extra geld voor Defensie kan op grote steun bij het CDA rekenen. De legalisering van de wietteelt is een punt die het CDA liever niet in het regeerakkoord terugzag.

Wat heeft D66 binnengesleept?

+ Meer geld voor Onderwijs

+ Veel aandacht voor klimaatverandering/ vergroening belastingstelsel

+ Legalisering wietteelt

+ Verruiming homorechten

Wat is D66 niet gelukt?

-  Raadgevend referendum afgeschaft

-  Stilstand op medisch-ethische issues als euthanasie en voltooid leven

-  Gekozen burgemeester nog niet deze kabinetsperiode

Liberaal-progressief. Zo beschrijft Alexander Pechtold zijn partij het liefst. Individuele vrijheid en meer directe zeggenschap voor de burger op de politiek. Op die punten moet D66 het hoofd buigen. De medisch-ethische kwesties als euthanasie, abortus en voltooid leven blijven in de koelkast staan. De Democraten halen wel wat binnen op het stamcel-onderzoek. Ook op bestuurlijke vernieuwing is geen winst geboekt: het raadgevend referendum wordt afgeschaft en de gekozen burgemeester komt niet in deze kabinetsperiode. De legalisering van de wietteelt, een initiatiefwetsvoorstel van D66, gaat er komen en de homorechten worden verruimd. Op klimaat en onderwijs scoort D66. Volgens Pechtold is dit het groenste regeerakkoord ooit; een punt dat hij tijdens de presentatie ook mocht claimen.  Het klassieke D66-thema Onderwijs krijgt er 1,4 miljard bij.

Wat heeft de ChristenUnie binnengesleept?

+ Stilstand op medisch ethische issues als euthanasie en voltooid leven

+ Veel aandacht voor klimaatverandering/ vergroening belastingstelsel

+ Meer geld voor kostwinnaarsgezinnen

+ Wraakporno strafbaar

+ bed-bad-brood regeling blijft bestaan

+ Vernieuwing pensioenstelsel

Wat is de ChristenUnie niet gelukt?

-  Een verruiming kinderpardon

-  Legalisering wietteelt

-  Strenger immigratiebeleid

Als kleinste coalitiepartij heeft Gert-Jan Segers van de ChristenUnie behoorlijk wat punten binnengehaald. De door de Christenunie verafschuwde medisch-ethische kwesties als voltooid leven, verruiming abortus- en euthanasie-regelgeving blijven in de koelkast en het klimaat krijgt een hoofdrol in het regeerakkoord, iets waar Segers zich goed in kan vinden. Voor- en nadelen wegen tegen elkaar op: het kinderpardon wordt niet verruimd, maar de bed-bad-brood regeling blijft bestaan. De homorechten worden verruimd, maar de wraakporno wordt strafbaar. En er is meer geld voor kostwinnaar-gezinnen; een punt dat het goed doet bij de achterban.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.