Ze hebben geen ziekteverlof, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en bouwen geen pensioen op: het werk van huishoudelijke hulpen wordt niet als 'echt' werk gezien. GroenLinks wil dat hun positie verbetert.

Er zijn in Nederland ongeveer 435.000 huishoudelijke hulpen, die in zo'n miljoen huishoudens werken. Ze vallen onder de Regeling Dienstverlening aan Huis en hebben daarom niet dezelfde rechten als werknemers bij bedrijven.

Sociale zekerheid ontbreekt

GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders vindt die regeling onvoldoende. "Het biedt geen enkele vorm van sociale zekerheid. Als wij het er met elkaar over eens zijn dat dit gewoon echt werk is, en dat is het, dan moeten we ook zorgen vanuit de overheid dat deze mensen ook als normale werknemers worden behandeld."

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft deze zomer het kabinet ook opgeroepen na te denken over verbetering van de sociale zekerheidspositie van deze groep werkers. Volgens de SER neemt de vraag naar persoonlijke dienstverlening toe, onder meer door vergrijzing en omdat meer vrouwen gaan werken.

Corona

De positie van huishoudelijke hulpen is zichtbaarder geworden door corona. Smeulders: "Het devies was: werk thuis. Daardoor gingen mensen vaker zelf tussendoor het huishouden doen."

Omdat mensen hun sociale bubbel zo klein mogelijk moesten houden, werd de hulp vaak afgebeld. "Dit zijn geen mensen met grote financiële buffers, dus die konden zich vaak vrij snel gaan melden bij de voedselbank en dat is natuurlijk onwenselijk", zegt Smeulders.

Het werk wordt onderschat

Zonder waarschuwing ontslagen

Natalia Robledo komt op voor de rechten van huishoudelijk werkers namens de organisatie Migrant Domestic Workers, die verbonden is aan de FNV. "Alles wordt onderschat: het oppassen op de kinderen, het schoonmaken zelf. Werkgevers willen dat je zo veel mogelijk doet in zo min mogelijk uren. Wat wij eisen is dat ons werk erkend wordt, zodat we gewoon contracten kunnen afsluiten en sociale zekerheid kunnen opbouwen, want dat hebben we op dit moment niet."

Veel werksters verblijven illegaal in Nederland. Door corona kwamen ze grotendeels zonder werk te zitten, waardoor ze geen inkomen meer hebben. Recht op een van de steunpakketten van de overheid hebben ze niet. Corona heeft hun situatie verslechterd, vertelt Robledo: "Over het algemeen werden ze niet doorbetaald. Ze werden zonder waarschuwing ontslagen. Wat ze in een nog zwakkere positie bracht omdat ze daardoor de huur niet konden betalen en geen zorg en eten."

Lees ook

Dienstencheques

GroenLinks-Kamerlid Smeulders heeft tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen op korte termijn te onderzoeken welke opties er zijn om de positie van huishoudelijke hulpen te verbeteren.

Smeulders heeft wel een aantal suggesties. "In Frankrijk kennen ze het systeem van belastingaftrek. Je betaalt mensen dan een normaal loon en die hebben recht op dezelfde sociale zekerheid als alle werkenden. Om het voor de opdrachtgever financieel aantrekkelijk te houden kun je als overheid dat subsidiëren. In België gebeurt dat met dienstencheques."

Voordelen overheid

Volgens Smeulders heeft zo'n systeem ook voordelen voor de overheid. "Je krijgt veel meer zicht op deze werknemers en je zorgt dat er minder kwetsbare mensen komen in de samenleving."

De motie van oppositiepartij GroenLinks is ook ondertekend door regeringspartij ChristenUnie. Smeulders hoopt dat de verbetering van de positie van huishoudelijke hulpen bij de komende kabinetsformatie geregeld wordt.

GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders in EenVandaag

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.