War Child vindt dat de Nederlandse overheid moet zorgen dat er structurele sociaal-emotionele begeleiding komt voor vluchtelingenkinderen in de asielopvang. Unicef, Save the Children en War Child hebben gezamenlijk voor het eerst een project in Nederland waarbij kinderen leren hun oorlogservaringen te verwerken. Hoe dat project in zijn werk gaat is vanavond te zien in televisieprogramma EenVandaag. 

“Wij zijn in Nederland aan de slag gegaan omdat we zagen dat er geen structurele aandacht was voor de sociaal-emotionele toestand van vluchtelingenkinderen. Daarom hebben wij besloten onze expertise in te zetten,” aldus Ernst Suur, projectleider van War Child. Die expertise heeft War Child opgedaan in landen als Afghanistan, Soedan en Oeganda waar de organisatie normaal gesproken activiteiten heeft. Het is voor het eerst dat War Child zo’n project opzet buiten een oorlogsregio.    

TeamUp

Het project onder de naam TeamUp wordt op dit moment voor alle kinderen in vijf asielzoekerscentra in Nederland aangeboden en bestaat uit activiteiten als sport, spel en dans. Volgens de NGO helpt dat om het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten, de kinderen weer socialer te maken en hen te leren zich weer aan regels te houden. Ook wordt er gelet op kinderen die psychische problemen hebben, deze worden dan doorverwezen naar professionele hulp.

Projectleider Suur vindt dat NGO’s in Nederland dat eigenlijk niet zouden moeten hoeven doen: “wij stappen in op een tijdelijke basis en we hopen dat de Nederlandse overheid besluit om zelf structurele sociaal-emotionele begeleiding voor alle vluchtelingenkinderen te regelen. Wij zien meisjes die niet meer weten wat het is om te lachen. Spelenderwijs zien we heel langzaam dat kinderen weer vertrouwen krijgen in anderen, in zichzelf en zich weer durven te uiten en daarom is dat zo belangrijk.”

COA

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat weten dat de medewerkers van het COA getraind zijn in het herkennen van signalen van psychologische problemen bij volwassenen en kinderen en dat de gezondheidsdienst voor asielzoekers (GCA) op elke locatie van het COA beschikbaar is. Verder werkt het COA naar volle tevredenheid samen met organisaties als War Child.